Tomori Pál Főiskola

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése:

Közbeszerzés - menedzsment szakirányú továbbképzési szak

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Közbeszerzési menedzser

A felvétel feltétele: A képzésben bármely képzési területen alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezők részt vehetnek részt. 

Képzési idő: 2 félév

Képzési tagozat: levelező

Tanórák száma összesen: 236 

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit

Időbeosztás: 6 hétvége félévenként (pénteken 8:00-20:30, szombaton 8:00-16:30 óráig tartó idősávokban)

A szakirányú továbbképzés célja:

Olyan ajánlatkérői, ajánlattevői vagy tanácsadói gyakorlattal rendelkező szakemberek szakmai továbbképzése, akik már rendelkeznek beszerzői tapasztalattal, vagy alapszintű közbeszerzési tudással ezen a területen szeretnének szaktudásra szert tenni. A képzés keretében elmélyítésre és rendszerezésre kerülnek a gyakorlatban megszerzett tapasztalatok, szélesítve a hallgatók tudását a közbeszerzés környezetére, fenntarthatóságára, teljesítményére, hatékonyságára, modernizálására, elektronikus támogatására vonatkozó ismeretekkel. A képzés szakmai tartalmában és oktatási hátterében ötvözi az elméleti és gyakorlati tudást, törekedve arra, hogy a képzés gyakorlati orientációját fenntartva széles elméleti, nemzetközi és hazai alapokra építsen.

A hazai közbeszerzési piacon egyre jelentősebb szerepet töltenek be a nagy ajánlatkérők, központosított szervezetek, modern beszerzési szervezetek. A képzés kifejezetten a közpénz elköltésének hatékonyabbá tételét szem előtt tartva fenntartható és hosszú távú szakmafejlesztésben érdekelt és a célja kifejezetten a közbeszerzők képzésére irányul, valamint nemzetközileg elfogadott ismeretanyagról ad átfogó tudást. Mind ajánlattevői, ajánlatkérői és tanácsadói igények kielégítésére fontos tehát magas szintű menedzsment szemlélettel, képességekkel rendelkező szakembergárda képzése.

A képzés során a hallgatók a menedzsment ismereteiket, vezetői szemléletmódjukat megalapozó, bővítő tantárgyakkal is találkoznak, melyek olyan témaköröket tartalmaznak, amelyek a vállalati működés különböző üzleti, jogi, döntési aspektusait mutatják be és rávilágítanak azok beszerzéssel való összefüggéseire.

Tantárgyak:

 • 1. félévben:
  • Pénzügyi ismeretek
  • Gazdasági jog
  • Üzleti stratégia
  • Gazdasági alapismeretek
  • Közbeszerzési jog I.
  • Beszerzési alapismeretek
  • Szabadon választható tantárgy
 • 2. félévben
  • Döntéselmélet
  • Közbeszerzési jog II.
  • Fenntartható beszerzés
  • Gazdasági szerződések joga
  • Szabadon választható tantárgy
 • Szabadon választható tárgyak:
  • Versenyjog
  • Beszerzés informatikai támogatása
  • Projektmenedzsment
  • Pályázatok pénzügyei
  • Tárgyalástechnika
  • Pénzügyi jog
 • Kritériumtárgy:
  • Diplomakonzultáció

Oktatók:

 

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

 • az abszolutórium megszerzése és
 • befogadott szakdolgozat
 • a konzulens és az opponens által elfogadott és az előírt mellékletekkel felszerelt záró dolgozat határidőre történő benyújtása

A szakdolgozat elkészítése során a hallgatók tanulmányaikhoz kapcsolódó, aktuálisan felmerülő gyakorlati problémát vizsgálnak, megoldási és fejlesztési lehetőségeket tárnak fel és a megvalósíthatóság kérdéseit elemzik. Ehhez a munkához az oktató szakemberek aktív támogatást és konzultációs lehetőségeket biztosítanak.

A záróvizsga tartama:

 • szakmai tárgyakból átfogó szóbeli vizsga
 • a szakdolgozat megvédése.

A záróvizsga eredménye: 

A két opponens véleményének figyelembevételével a szakdolgozat bírálatára és megvédésére adott érdemjegyek egészre kerekített átlaga és a szakmai tárgyakból tett vizsgára kapott jegy egészre kerekített számtani átlaga. 

Az oklevél megszerzésének feltétele:

Sikeres záróvizsga

Képzési tagozat: levelező

Képzési helyszín:

 

A önköltség összege:

 • Levelező munkarendben: 210 000 Ft/félév

A tandíj finanszírozására DIÁKHITEL felvehető! Részletek: www.diakhitel.hu

Időbeosztás: az oktatás félévente 6 hétvégén pénteken és szombaton, a 8:00-tól 19:35 óráig tartó idősávban (Pontos időpontok fontosabb dátumok ITT)

Jelentkezési határidő:  2024. február 1. 

Jelentkezés módja: a kitöltött jelentkezési lap és annak mellékleteinek (érettségi- és diplomamásolat) megküldése a felvi@tpfk.hu e-mail címre.

Képzési tájékoztató

Jelentkezési lap