Tomori Pál Főiskola

Időbeosztás

a 2019/2020 tanév I. félévére

(a 2019/2020 tanév II. féléve a lap alján található)  

A félév rendje

Időszak

Megnevezés

2019. augusztus 26. - augusztus 31.

Regisztrációs hét

2019. szeptember 02. - december 14.

Szorgalmi időszak

2019. augusztus 31.

Ünnepélyes tanévnyitó és az első éves hallgatók beiratkozása Budapesten

2019. szeptember 13-14.

2019. szeptember 27-28.

2019. október 18-19.

2019. október 25-26.

2019. november 22-23.

2019. december 13-14.

Levelező tagozatos oktatási hétvégék Kecskeméten

2019. szeptember 06-07.

2019. szeptember 20-21.

2019. október 04-05.

2019. november 08-09.

2019. november 15-16.

2019. december 06-07.

Levelező tagozatos oktatási hétvégék Budapesten

2019. december 16. - 2020. január 25.

Vizsgaidőszak

2020. január 27. - 2020. január 28.

Záróvizsga-időszak

 

 

Oktatási szünetek

Időszak

Megnevezés

2019. október 28.

2019. november 01.

Őszi szünet

2019. december 24.
-
2020. január 1.

Téli szünet

 

Fontosabb határidők

Határidő, megnevezés

Megjegyzés

2019. június 30.

Köztársasági ösztöndíj pályázatok beadási határideje

2019. augusztus 05.

Bizonyos kérelmek leadási határideje (pótfelvételi eljárás során bekerülők kivételével):

 • részletfizetés
 • hallgatói jogviszony halasztása
 • hallgatói jogviszony megszüntetése
 • számlakérők leadása (akik nem maguk fizetik a költségtérítést)

Amennyiben a hallgató a jobb oldali kérelmeket, vagy a számlakérőt elmulasztja a fenti időpontig leadni, a Térítési és juttatási szabályzat szerinti pótdíj fizetésére kötelezett.

2019. augusztus 31.

Bizonyos kérelmek leadási határideje (pótfelvételi eljárás során bekerülők kivételével):

 • átjelentkezési kérelmek
 • kreditátviteli (tantárgy-befogadási) kérelmek
 • kedvezményes tanulmányi rend
 • egyéni tanulmányi terv

Amennyiben a hallgató a jobb oldali kérelmeket, vagy a számlakérőt elmulasztja a fenti időpontig leadni, a Térítési és juttatási szabályzat szerinti pótdíj fizetésére kötelezett.

 

Fontosabb határidők

Határidő, megnevezés

Megjegyzés

2019. augusztus 31.

Szakdolgozat témakiírások leadásának határideje

2019. augusztus 21.

Alapköltségtérítés befizetési határideje(pótfelvételi eljárás során bekerülők kivételével)

A befizetés a tárgyfelvétel feltétele. Kérjük vegyék figyelembe, hogy a befizetések jóváírása 3-4 napot vesz igénybe!

2019. szeptember 18.

Bizonyos kérelmek leadási határideje (minden hallgató esetében)

 • méltányossági kérelem

 

Bizonyos kérelmek leadási határideje (a pótfelvételi eljárás során bekerült hallgatók számára)

 • kreditátviteli (tantárgy-befogadási) kérelem
 • részletfizetéssel kapcsolatos kérelmek
 • egyéni tanulmányi terv, kedvezményes tanulmányi rend

2019. szeptember 20.

Szakmai gyakorlattal kapcsolatos együttműködési megállapodás leadása (csak gyakorlatigényes nappali szakokon)

2019. szeptember 27.

Pótfelvételi eljárás során bekerült hallgatók önköltségtérítésének befizetési határideje

2019. október 18.

A többlet költségtérítést fizetni köteles hallgatók részéről annak befizetési határideje

2019. december 14.

Szakirány-választás a 4. féléves Hallgatóknak

2019. december 14.

 • Szakdolgozat leadási határideje
 • Szakmai gyakorlatról szóló igazolás (munkaviszonnyal rendelkező hallgatók esetén Munkáltatói igazolás) leadási határideje

 

Oktatókat érintő rendezvények, események

Időpont

Megnevezés

2019. augusztus 1.

Javaslattétel a Köztársasági ösztöndíj kedvezményezettjéről

2019. szeptember 02-06.

Félévnyitó tanszéki értekezletek

2019. október 10.

Nemzetközi Nap

2019. november 12.

Főiskolai Tudományos Diákköri Konferencia

2019. november 19.

Magyar Tudomány Ünnepe Konferencia

2020. február 01.

Diplomaátadó ünnepség

 

 

Általános tudnivalók

 

Ezúton is felhívjuk a hallgatók figyelmét a határidők szigorú betartására.

A határidőn túl leadott kérelmek elutasításra kerülnek, kivéve, ha a hallgató méltányossági kérelemmel együtt terjeszti azt elő (méltányossági kérelemmel egyszer élhet a hallgató tanulmányai során). A kérelmeket kérjük elektronikusan a tanulmanyi@tpfk.hu e-mail címre megküldeni szíveskedjenek, az eredeti példányt pedig személyesen a budapesti Tanulmányi hivatalban kell leadni, vagy postai úton kell feladni a budapesti Tanulmányi hivatal részére. Postai feladás esetén kérjük minden esetben ajánlva és tértivevénnyel adják fel a kérelmüket. 

A Tanulmányi Hivatalok ügyfélfogadási rendjéről és elérhetőségéről a honlapon találnak információkat. 

Kérelme mellé a hallgató mellékel minden olyan dokumentumot (igazolást, bizonyítványt, engedélyt, leletet), amely a kérelem elbírálásához szükséges. Az esetleges hiánypótlásról a hallgató rövid úton, e-mailen, telefonon, vagy faxon értesül, ezért fontos, hogy ellenőrizze a NEPTUN- ban rögzített adataik helyességét, valamint e-mail postafiókjukat.

Méltányossági kérelem esetén is csatolni kell mindazon dokumentumokat, amelyek a méltányossági igényt megalapozhatják (pl. orvosi igazolást, munkáltatói igazolást).

Kérjük, rendszeresen ellenőrizzék a NEPTUN-ban rögzített adataikat! Az NEPTUN-ban rögzített bankszámlaszám különösen fontos, mert a Főiskola a visszautalásokat csak érvényes bankszámlára tudja megtenni. A helytelenül megadott bankszámlaszám miatt előálló kellemetlenségekért a Főiskola nem vállalja a felelősséget.

Azok számára, akiknek társadalombiztosítása a hallgatói jogviszonyuk alapján érvényes, rendkívül fontos a TAJ szám NEPTUN-ban történő pontos rögzítése, hiszen enélkül nem lesznek biztosítva.

 

 

 

Időbeosztás

a 2019/2020 tanév II. félévére

 

A tanév rendje

Időszak

Megnevezés

2020. január 27 - január 31.

Regisztrációs időszak

2020. február 03. - 2020. május 16.

Szorgalmi időszak

2020. február 14 - 15.

2020. február 28 - 09.

2020. március 27 - 28.

2020. április 03 - 04.

2020. április 24 - 25.

2020. május 15 - 16.

Levelező tagozatos oktatási hétvégék Kecskeméten

2020. február 07 – 08.

2020. február 21 - 22.

2020. március 06 - 07.

2020. március 20 - 21.

2020. április 17 - 18.

2020. május 08 - 09.

Levelező tagozatos oktatási hétvégék Budapesten

2020. május 18. - 2020. június 20.

Vizsgaidőszak

2020. június 22. - 2020. június 23.

Záróvizsga-időszak

2020. június 27.

Diplomaátadó ünnepség

 

Oktatási szünetek

Időszak

Megnevezés

2020. április 10. – április 14.

Tavaszi szünet

2020. április 10.

Nagypéntek

2020. április 13.

Húsvét hétfő

2020. május 1.

Munka Ünnepe

2020. június 01.

Pünkösd hétfő

 

 

Fontosabb határidők

Határidő, megnevezés

Megjegyzés

2020. január 02.

 1. számlakérők leadása (akik nem maguk fizetik a költségtérítést, hanem pld.: munkahelyük)
 2. részletfizetés

 

2020. január 10.

Bizonyos kérelmek leadási határideje (csak a második vagy azt követő félévüket kezdők esetén):

 1. hallgatói jogviszony szüneteltetése (passzív jogviszony)
 2. hallgatói jogviszony megszüntetése

 

2020. január 08.

 1. KÖLTSÉGTÉRÍTÉS BEFIZETÉSI HATÁRIDEJE

 

 

Amennyiben a hallgató ezen kérelmeket, vagy a számlakérőt elmulasztja a megadott időpontig leadni, a Hallgatói térítési és juttatási szabályzat szerinti pótdíj fizetésére kötelezett.

 

 

 

 

 

A befizetés a tárgyfelvétel feltétele. Az első éveseknek a Tanulmányi Osztály veszi fel a tantárgyakat

2020. január 08.

Bizonyos kérelmek leadási határideje (csak a második vagy azt követő félévüket kezdők esetén):

 1. átjelentkezési kérelmek
 2. tagozatváltás
 3. kreditátviteli (tantárgy-befogadási) kérelmek
 4. kedvezményes tanulmányi rend
 5. egyéni tanulmányi terv
 6. méltányossági kérelem

Amennyiben a hallgató ezen kérelmeket, vagy a számlakérőt elmulasztja a megadott  időpontig leadni, a Hallgatói térítési és juttatási szabályzat szerinti pótdíj fizetésére kötelezett.

 

 (Kivéve: átjelentkezési kérelmek)

2020. február 03.

Az első évfolyamos hallgatók beiratkozása és a költségtérítés megfizetésének határideje (csak a keresztfélévben felvettek)

2020. január 27.

Bizonyos kérelmek leadási határideje (csak az első félévüket (keresztfélév) kezdőknek):

 1. kreditátviteli (tantárgy-befogadási) kérelem
 2. részletfizetéssel kapcsolatos kérelmek
 3. egyéni tanulmányi terv,
 4. számlakérők leadása (akik nem maguk fizetik a költségtérítést, hanem pld.: munkahelyük)
Amennyiben a hallgató ezen kérelmeket, vagy a számlakérőt elmulasztja a megadott  időpontig leadni, a Hallgatói térítési és juttatási szabályzat szerinti pótdíj fizetésére kötelezett.

2020. február 09.

Szakdolgozat témakiírások leadása

2020. február 16.

Szakmai gyakorlattal kapcsolatos együttműködési megállapodás leadása (csak a 7. féléves hallgatóknak)

2020. május 04.

Szakmai gyakorlat teljesítéséről igazolás leadása;

2020. május 16.

Szakdolgozat leadás határideje

Oktatókat érintő rendezvények, események

Időszak

Megnevezés

2020. február 03 - 07.

Félévnyitó tanszéki értekezletek

2020. március 06.

Nemzetközi Nap

2020. április 14.

Főiskolai Tudományos Diákköri Konferencia

2020. június 27.

Diplomaátadó ünnepség

 

 

Általános tudnivalók

 

Ezúton is felhívjuk a hallgatók figyelmét a határidők szigorú betartására.

A határidőn túl leadott kérelmek elutasításra kerülnek, kivéve, ha a hallgató méltányossági kérelemmel együtt terjeszti azt elő (méltányossági kérelemmel egyszer élhet a hallgató tanulmányai során). A kérelmeket kérjük elektronikusan a tanulmanyi@tpfk.hu e-mail címre megküldeni szíveskedjenek, az eredeti példányt pedig személyesen a budapesti Tanulmányi hivatalban kell leadni, vagy postai úton kell feladni a budapesti Tanulmányi hivatal részére. Postai feladás esetén kérjük minden esetben ajánlva és tértivevénnyel adják fel a kérelmüket. 

A Tanulmányi Hivatalok ügyfélfogadási rendjéről és elérhetőségéről a honlapon találnak információkat. 

Kérelme mellé a hallgató mellékel minden olyan dokumentumot (igazolást, bizonyítványt, engedélyt, leletet), amely a kérelem elbírálásához szükséges. Az esetleges hiánypótlásról a hallgató rövid úton, e-mailen, telefonon, vagy faxon értesül, ezért fontos, hogy ellenőrizze a NEPTUN- ban rögzített adataik helyességét, valamint e-mail postafiókjukat.

Méltányossági kérelem esetén is csatolni kell mindazon dokumentumokat, amelyek a méltányossági igényt megalapozhatják (pl. orvosi igazolást, munkáltatói igazolást).

Kérjük, rendszeresen ellenőrizzék a NEPTUN-ban rögzített adataikat! Az NEPTUN-ban rögzített bankszámlaszám különösen fontos, mert a Főiskola a visszautalásokat csak érvényes bankszámlára tudja megtenni. A helytelenül megadott bankszámlaszám miatt előálló kellemetlenségekért a Főiskola nem vállalja a felelősséget.

Azok számára, akiknek társadalombiztosítása a hallgatói jogviszonyuk alapján érvényes, rendkívül fontos a TAJ szám NEPTUN-ban történő pontos rögzítése, hiszen enélkül nem lesznek biztosítva.