Tomori Pál Főiskola

Időbeosztás

a 2018/2019 tanév I. félévére

(a 2018/2019 tanév II. féléve a lap alján található)  

A tanév rendje

Időszak

Megnevezés

2018. augusztus 27. - szeptember 01.

Regisztrációs hét

2018. szeptember 03. - december 15.

Szorgalmi időszak

2018. szeptember 01.

Ünnepélyes tanévnyitó és az első éves hallgatók beiratkozása Budapesten

2018. szeptember 14-15.

2018. szeptember 28-29.

2018. október 19-20.

2018. november 02-03.

2018. november 23-24.

2018. december 14-15.

Levelező tagozatos oktatási hétvégék Kecskeméten

2018. szeptember 07-08.

2018. szeptember 21-22.

2018. október 05-06.

2018. október 26-27.

2018. november 16-17.

2018. december 07-08.

Levelező tagozatos oktatási hétvégék Budapesten

2018. december 17. - 2019. január 19.

Vizsgaidőszak

2019. január 21. - 2019. január 22.

Záróvizsga-időszak

 

 

Oktatási szünetek

Időszak

Megnevezés

2018. október 29.

2018. november 02.

Őszi szünet

2018. december 24.
-
2019. január 2.

Téli szünet

 

Fontosabb határidők

Határidő, megnevezés

Megjegyzés

2018. június 30.

Köztársasági ösztöndíj pályázatok beadási határideje

2018. augusztus 06.

Bizonyos kérelmek leadási határideje (pótfelvételi eljárás során bekerülők kivételével):

 • részletfizetés
 • hallgatói jogviszony halasztása
 • hallgatói jogviszony megszüntetése
 • számlakérők leadása (akik nem maguk fizetik a költségtérítést)

Amennyiben a hallgató a jobb oldali kérelmeket, vagy a számlakérőt elmulasztja a fenti időpontig leadni, a Térítési és juttatási szabályzat szerinti pótdíj fizetésére kötelezett.

2018. augusztus 31.

Bizonyos kérelmek leadási határideje (pótfelvételi eljárás során bekerülők kivételével):

 • átjelentkezési kérelmek
 • kreditátviteli (tantárgy-befogadási) kérelmek
 • kedvezményes tanulmányi rend
 • egyéni tanulmányi terv

 

 

Fontosabb határidők

Határidő, megnevezés

Megjegyzés

2018. augusztus 31.

Szakdolgozat témakiírások leadásának határideje

2018. augusztus 21.

Alapköltségtérítés befizetési határideje(pótfelvételi eljárás során bekerülők kivételével)

A befizetés a tárgyfelvétel feltétele. Kérjük vegyék figyelembe, hogy a befizetések jóváírása 3-4 napot vesz igénybe!

2018. szeptember 18.

Bizonyos kérelmek leadási határideje (minden hallgató esetében)

 • méltányossági kérelem

 

Bizonyos kérelmek leadási határideje (a pótfelvételi eljárás során bekerült hallgatók számára)

 • kreditátviteli (tantárgy-befogadási) kérelem
 • részletfizetéssel kapcsolatos kérelmek
 • egyéni tanulmányi terv, kedvezményes tanulmányi rend

2018. szeptember 21.

Szakmai gyakorlattal kapcsolatos együttműködési megállapodás leadása (csak gyakorlatigényes nappali szakokon)

2018. szeptember 28.

Pótfelvételi eljárás során bekerült hallgatók önköltségtérítésének befizetési határideje

2018. október 19.

A többlet költségtérítést fizetni köteles hallgatók részéről annak befizetési határideje

2018. december 15.

Szakirány-választás a 4. féléves Hallgatóknak

2018. december 15.

 • Szakdolgozat leadási határideje
 • Szakmai gyakorlatról szóló igazolás (munkaviszonnyal rendelkező hallgatók esetén Munkáltatói igazolás) leadási határideje

 

Oktatókat érintő rendezvények, események

Időpont

Megnevezés

2018. augusztus 1.

Javaslattétel a Köztársasági ösztöndíj kedvezményezettjéről

2018. szeptember 11.

Konferencia

2018. szeptember 03-07.

Félévnyitó tanszéki értekezletek

2018. november 13.

Főiskolai Tudományos Diákköri Konferencia

2018. november 20.

Tudomány Ünnepi Konferencia

2019. január 26.

Diplomaátadó ünnepség

 

 

Általános tudnivalók

 

Ezúton is felhívjuk a hallgatók figyelmét a határidők szigorú betartására. A határidőn túl leadott kérelmek elutasításra kerülnek, kivéve, ha a hallgató méltányossági kérelemmel együtt terjeszti azt elő (méltányossági kérelemmel egyszer élhet a hallgató tanulmányai során). A kérelmeket kérjük elektronikusan a tanulmanyi@tpfk.hu e-mail címre megküldeni szíveskedjenek, az eredeti példányt pedig személyesen a budapesti Tanulmányi hivatalban kell leadni, vagy postai úton kell feladni a budapesti Tanulmányi hivatal részére. Postai feladás esetén kérjük minden esetben ajánlva és tértivevénnyel adják fel a kérelmüket. 

A Tanulmányi Hivatalok ügyfélfogadási rendjéről és elérhetőségéről a honlapon találnak információkat. 

FONTOS! A nyári szünet idején intézményünk átáll az ETR-ről a NEPTUN rendszerre! Az átállással kapcsolatos információk miatt kérjük, figyeljék e-mail fiókjukat! Köszönjük megértésüket és türelmüket! 

Kérelme mellé a hallgató mellékel minden olyan dokumentumot (igazolást, bizonyítványt, engedélyt, leletet), amely a kérelem elbírálásához szükséges. Az esetleges hiánypótlásról a hallgató rövid úton, e-mailen, telefonon, vagy faxon értesül, ezért fontos, hogy ellenőrizze a NEPTUN- ban rögzített adataik helyességét, valamint e-mail postafiókjukat.

Méltányossági kérelem esetén is csatolni kell mindazon dokumentumokat, amelyek a méltányossági igényt megalapozhatják (pl. orvosi igazolást, munkáltatói igazolást).

Kérjük, rendszeresen ellenőrizzék a NEPTUN-ban rögzített adataikat! Az NEPTUN-ban rögzített bankszámlaszám különösen fontos, mert a Főiskola a visszautalásokat csak érvényes bankszámlára tudja megtenni. A helytelenül megadott bankszámlaszám miatt előálló kellemetlenségekért a Főiskola nem vállalja a felelősséget.

Azok számára, akiknek társadalombiztosítása a hallgatói jogviszonyuk alapján érvényes, rendkívül fontos a TAJ szám NEPTUN-ban történő pontos rögzítése, hiszen enélkül nem lesznek biztosítva

 

 

 

Időbeosztás

a 2018/2019 tanév II. félévére

 

A tanév rendje

Időszak

Megnevezés

2019. január 28 - január 31.

Regisztrációs időszak

2019. február 04. - 2019. május 17.

Szorgalmi időszak

2019. február 15 - 16.

2019. március 08 - 09.

2019. március 22 - 23.

2019. április 05 - 06.

2019. május 03 - 04.

2019. május 17 - 18.

Levelező tagozatos oktatási hétvégék Kecskeméten

2019. február 08 – 09.

2019. február 22 - 23.

2019. március 01 - 02.

2019. április 12 - 13.

2019. április 26 - 27.

2019. május 10 - 11.

Levelező tagozatos oktatási hétvégék Budapesten

2019. május 20. - 2019. június 22.

Vizsgaidőszak

2019. június 24. - 2019. június 25.

Záróvizsga-időszak

2019. június 29.

Diplomaátadó ünnepség

 

Oktatási szünetek

Időszak

Megnevezés

2019. március 15.

Nemzeti Ünnep

2019. április 19 – április 23.

Tavaszi szünet

2019. április 19.

Nagypéntek

2019. április 22.

Húsvét hétfő

2019. május 1.

Munka Ünnepe

2019. június 10.

Pünkösd hétfő

 

 

Fontosabb határidők

Határidő, megnevezés

Megjegyzés

2019. január 02.

 1. számlakérők leadása (akik nem maguk fizetik a költségtérítést, hanem pld.: munkahelyük)
 2. részletfizetés

 

2019. január 12.

Bizonyos kérelmek leadási határideje (csak a második vagy azt követő félévüket kezdők esetén):

 1. hallgatói jogviszony szüneteltetése (passzív jogviszony)
 2. hallgatói jogviszony megszüntetése

 

2019. január 08.

 1. KÖLTSÉGTÉRÍTÉS BEFIZETÉSI HATÁRIDEJE

 

 

Amennyiben a hallgató ezen kérelmeket, vagy a számlakérőt elmulasztja a megadott időpontig leadni, a Hallgatói térítési és juttatási szabályzat szerinti pótdíj fizetésére kötelezett.

 

 

 

 

 

A befizetés a tárgyfelvétel feltétele. Az első éveseknek a Tanulmányi Osztály veszi fel a tantárgyakat

2019. január 19.

Bizonyos kérelmek leadási határideje (csak a második vagy azt követő félévüket kezdők esetén):

 1. átjelentkezési kérelmek
 2. tagozatváltás
 3. kreditátviteli (tantárgy-befogadási) kérelmek
 4. kedvezményes tanulmányi rend
 5. egyéni tanulmányi terv
 6. méltányossági kérelem

Amennyiben a hallgató ezen kérelmeket, vagy a számlakérőt elmulasztja a megadott  időpontig leadni, a Hallgatói térítési és juttatási szabályzat szerinti pótdíj fizetésére kötelezett.

 

 (Kivéve: átjelentkezési kérelmek)

2019. február 04.

Az első évfolyamos hallgatók beiratkozása és a költségtérítés megfizetésének határideje (csak a keresztfélévben felvettek)

2019. január 27.

Bizonyos kérelmek leadási határideje (csak az első félévüket (keresztfélév) kezdőknek):

 1. kreditátviteli (tantárgy-befogadási) kérelem
 2. részletfizetéssel kapcsolatos kérelmek
 3. egyéni tanulmányi terv,
 4. számlakérők leadása (akik nem maguk fizetik a költségtérítést, hanem pld.: munkahelyük)
Amennyiben a hallgató ezen kérelmeket, vagy a számlakérőt elmulasztja a megadott  időpontig leadni, a Hallgatói térítési és juttatási szabályzat szerinti pótdíj fizetésére kötelezett.

2019. február 09.

Szakdolgozat témakiírások leadása

2019. február 16.

Szakmai gyakorlattal kapcsolatos együttműködési megállapodás leadása (csak a 7. féléves hallgatóknak)

2019. május 04.

Szakmai gyakorlat teljesítéséről igazolás leadása;

2019. május 13.

Szakdolgozat leadás határideje

Oktatókat érintő rendezvények, események

Időszak

Megnevezés

2019. február 04 - 07.

Félévnyitó tanszéki értekezletek

2019.

Főiskolai Tudományos Diákköri Konferencia

2019. február 21.

Nemzetközi nap

2019. május 08-09.

Tomori-ünnep

2019. június 29.

Diplomaátadó ünnepség

 

 

Általános tudnivalók

 

Ezúton is felhívjuk a hallgatók figyelmét a határidők szigorú betartására.  

A kérelmeket személyesen a budapesti vagy kalocsai Tanulmányi hivatalban kell leadni, vagy postai úton kell feladni a budapesti Tanulmányi hivatal részére vagy elektronikus úton elküldeni a tanulmanyi@tpfk.hu e-mail címre. Postai feladás esetén kérjük minden esetben ajánlva és tértivevénnyel adják fel a kérelmüket. 

Kérjük, rendszeresen ellenőrizzék a NEPTUN-ban rögzített adataikat! Az NEPTUN-ban rögzített bankszámlaszám különösen fontos, mert a Főiskola a visszautalásokat csak érvényes bankszámlára tudja megtenni. A helytelenül megadott bankszámlaszám miatt előálló kellemetlenségekért a Főiskola nem vállalja a felelősséget.

Azok számára, akiknek társadalombiztosítása a hallgatói jogviszonyuk alapján érvényes, rendkívül fontos a TAJ szám NEPTUN-ban történő pontos rögzítése, hiszen enélkül nem lesznek biztosítva