Tomori Pál Főiskola

A Tomori Pál Főiskola főbb kutatási területei:

A főiskola kutatói az alábbi tudományterületeken rendelkeznek tapasztalattal:

 • adózás
 • államigazgatás
 • banki pénzügyek
 • bankrendszerek
 • banküzemtan
 • biztonságpolitika
 • büntetőjog
 • civil marketing
 • demográfiai elemzések
 • egészségügyi menedzsment
 • egyházi közigazgatás
 • egyháztörténelem
 • ellátási lánc menedzsment
 • építészet
 • építésztörténet
 • EU integráció
 • Euro bevezetése
 • fejlesztéspolitikai intézkedések társadalmi hatásai
 • festészet
 • filozófia
 • filozófiatörténet
 • gazdasági jog
 • gazdaságszociológia
 • gazdaságtörténet
 • katolikus kánonjog
 • kertészettudomány
 • KKV marketing
 • KKV menedzsment
 • KKV-k versenyképessége
 • kohéziós politika
 • korrupció
 • költségvetési tervezés és gazdálkodás
 • könyvvizsgálat
 • közgazdaságtan
 • közigazgatási jog
 • közösségfejlesztés
 • közösségkutatás
 • kultúr- és művészetfilozófia
 • külpolitika
 • levéltárak
 • logisztika
 • logisztikai marketing
 • logisztikatörténet
 • marketing
 • marketing-innováció
 • matematika
 • matematikai statisztika
 • menedzsment
 • migráció
 • munkajog
 • művészeti menedzsment
 • művészettörténet
 • nemzetközi gazdaságtan
 • nemzetközi kapcsolatok
 • nemzetközi pénzügyek
 • népesedéspolitika
 • nyelvtudomány
 • oktatásfejlesztés
 • oktatásmenedzsment
 • pályázatmenedzsment
 • pénzügy
 • pénzügyi menedzsment
 • politikai gazdaságtan
 • politikai marketing
 • projektmenedzsment
 • regionális gazdaságtan
 • statisztika
 • szabadidősportok
 • szaknyelv, szakfordítás
 • számvitel
 • számviteli szabályozás
 • szociológia
 • szolgáltatásmenedzsment
 • szótárak
 • társadalmi jólét
 • társadalmi tőke
 • társadalomföldrajz
 • települések történeti földrajza
 • településmarketing
 • termelésmenedzsment
 • termeléstechnológia
 • területi egyenlőtlenségek
 • történelem
 • transznacionális politika
 • turizmus
 • turizmus menedzsment
 • üzleti etika
 • üzleti kapcsolatok
 • vállalat-gazdaságtan
 • vállalati pénzügyek
 • vállalatvezetés
 • vallásfilozófia
 • valószínűség-számítás 
 • városfejlesztés
 • várostervezés
 • vezetői döntéshozatal
 • vidékfejlesztés

 

A kutatóközpont a tudástérkép alapján öt főbb témakörre koncentrál:

 1. Kis- és középvállalkozások működése (globalizáció hatásai, hálózatosodás, innovativitás, versenyképesség, stb.)
 2. Innováció (innováció-menedzsment hatékonyság, innovációs hálózatok, Triple Helix modell gyakorlati megvalósulása, stb.)
 3. Kreatív ipar (nemzetközi és országos trendek, a kreatív ipar településfejlesztési hatásai, a szektor fejlődése, stb.)
 4. Települési statisztikák (többek között versenyképesség, településfejlesztés, településmarketing, kultúra, adózás – hazai és nemzetközi jó gyakorlatok feltárása)
 5. Oktatás, oktatásfejlesztés (új oktatási módszerek, új tananyagok, globális kihívásokra adott válaszok, jó gyakorlatok, generációs különbségek, stb.)