Tomori Pál Főiskola

ONLINE NYÍLT NAP:A TOMORI PÁL FŐISKOLÁN 2024.02.06-án 18:00-19:00 óra között

 

Online Nyílt Napunkon az alábbi kollégáink az alábbi témákban állnak rendelkezésre:
 

Holmár Krisztina tanárnő - gazdálkodási tudományterület képzései 


Dr. Kissné Budai Rita tanárnő - szabad bölcsészet alapképzési szak


Dr. Lattmann Tamás tanár úr - nemzetközi tanulmányok alapképzési szak

Dr. Pál Monika tanárnő - nemzetközi tanulmányok alapképzési szak

 

 

Dr. Fata Ildikó tanárnő - Idegen nyelvi Oktatási Központ

 

 

 

 

Rédei Andrea, igazgató - tanulmányi, illetve egyéb hivatali ügyek

 Csatlakozási link:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2VmOTA2YjctYzFlZS00NjU4LTg1MjEtOTJlZDQxNzQ2Y2Y0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cb5e9a07-8f8b-4fd4-a57e-d70174aa41d4%22%2c%22Oid%22%3a%22742b0e7a-6859-468c-add9-4836953c3f3b%22%7d 

Értekezlet azonosítója: 347 261 458 825
Hitelesítő kód: 7CKsh5

 

Képzéseinkről itt tájékozódhat:

http://www.tpfk.hu/tajekoztato-erdeklodoknek 

Szülők tájékoztatója itt érhető el:

http://portal.tpfk.hu/tajekoztato-szuloknek

 

Várunk minden Érdeklődőt sok szeretettel!