Tomori Pál Főiskola


Óvodánk Budapest XXII. kerületének családi házas övezetében található, fenntartónk, a Tomori Pál Főiskola hatalmas épületének egyik szárnyában.

A legnagyobb odafigyeléssel, az előírások maximális betartásával, a modern elvárásoknak megfelelve újítottuk fel az épületrészt. Egyéni arculattal, magas színvonalú neveléssel, állandó megújulással szeretnénk felvenni a versenyt a már működő intézményekkel.

Óvodánkba olyan gyerekeket várunk, akik számára szüleik biztosítani szeretnék a családi neveléshez hasonló, otthonos, egyénre szabott, magas minőséget nyújtani képes nevelést.

 

Az intézmény kellemes, nyugodt, csendes helyen terül el, a forgalmas úttól távol, de mégis jól megközelíthető helyen.  Egy csodálatos park közepén, egy igazi zöld oázisban, ami egy ilyen nagyvárosban külön érték.

Az ide járó gyerekek kellemes, tiszta, nyugodt, családias környezetben élhetik mindennapjaikat.

 A kis létszám ideális az egyéni fejlesztés adta lehetőségek megteremtésére, a differenciálásra, az egyéni képességek kibontakoztatására.

A belső tér kialakítása, a logopédiai és fejlesztő szoba, a családias légkör a megfelelő fejlesztési lehetőségek megteremtését szolgálják.

A képen szöveg, beltéri, padló, fal láthatóAutomatikusan generált leírásA tornaszoba, a széles folyosó és a megfelelően kialakított udvar a mozgásfejlesztés számtalan formájának kiaknázását teszik lehetővé.

Az óvodát körülvevő park csodálatos fái és növényei között lehet barangolni, felfedezni a környezeti szépségeket, gyűjtögetni, megfigyelni a természet változásait, az itt élő állatok életét.

A főiskolára járó hazai és nemzetközi hallgatók bekapcsolódhatnak az óvoda életébe ismeretek nyújtásával (különböző nemzetiségek bemutatkozása, nyelvi eltérések bemutatása, nyelvi oktatásban való részvétel), miközben a gyermekekkel nyelvszakos óvoda pedagógusok foglalkoznak.

Az óvodánk pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének legmegfelelőbb feltételeit.

Egyedi igényekhez alakított szolgáltatásainkkal az egyéni képességek még nagyobb kibontakoztatásának lehetőségét teremtjük meg.

A szülők részére állandó betekintést adunk mindennapjainkba. Nemcsak közös ünnepeinken/karácsony, farsang, anyák napja, búcsúzó/ látjuk őket szeretettel, de a hétköznapokon is aktív résztvevői lehetnek mindennapjainknak. Játszóházi programokra, közös kirándulásokra, kézműves foglalkozásokra, túrázásokra várjuk az érdeklődő szülőket, családokat.

A gyermekek étrendjét táplálkozási tanácsadó segítségét kérve és a szülőkkel közös elvek alapján, pontosan állítjuk össze, aminek eredményeként egészséges és a testi fejlődéshez szükséges tápláló ételek kerülnek a gyerekek asztalára. Az ételválaszték összeállításakor külön ügyelünk a változatosságra is, / a gyermekek ételbeli ízlésvilága ebben az életkorban alakul ki/ és a gyermekek életkori sajátosságaiból fakadó táplálkozási igényekre. Nyers zöldségeket, gyümölcsöt mindennap kapnak a gyerekek. Az ételek megrendelésekor figyelembe vesszük, (mivel nem az óvodában főzik az ételeket), hogy milyen cég garantálja a gyermekek részére a legmegfelelőbb étrendet. Lehetőségeink szerint megoldjuk minden ételérzékeny /pl. liszt, tej, stb./ gyermek ellátását. Ezen felül lehetőséget biztosítunk arra is, hogy figyelembe vegyük az otthoni étkezési szokásokat /pl. vegetáriánus, disznóhúsmentes, stb. étrend.

A képen fű, beltéri, padló láthatóAutomatikusan generált leírásMagánóvodánk 4 csoportját vegyes életkorú gyermekek csoportjaként szervezzük, egy-egy csoport maximum 15 fővel.

Az osztatlan életkorú csoportban a fejlődésbeli egyéni különbségek jobban láthatók, egyértelműen észrevehetők. Életszerűbb, családiasabb az ilyen összetétel, az újonnan érkezők beilleszkedése hamarabb lezajlik, segítik a testvérek és a nagyobbak a kapcsolatteremtést. Lerövidül a beszoktatási idő, mert az újak egy kiépült szokásrendszerű csoportba kerülnek. Látják, utánozhatják a tevékenységeket, így hamarabb megtanulják az óvodai életet. Egy csoportba kerülhetnek a testvérek, rokonok, barátok, ismerősök. A nagyobb megéli az óvó-védő, segítő szeretetet, a kicsik a biztonságot. Nem testvéri kapcsolatban ugyan, de hasonló érzelmeket élhetnek meg az egykék is, mely segíti az önértékelő magatartás kialakulását.

 

Nincs korcsoport csere, az iskolába nem menők nem kerülnek új csoportba.

A csoportok szervezését befolyásolja az, hogy magánóvodaként nem tervezhető előre a jelentkezők életkori, nem- és fejlettségbeli összetétele. Éppen ezért a csoportok úgy működnek, hogy a gyerekek bár négy csoportba járnak, kapcsolataik összefonódnak a másik csoportbeliekkel.

A kis létszámból adódik, hogy a gyerekek jól ismerik egymást és az óvodába dolgozókat, mint egy nagycsaládban.

 

A Rózsa Óvodában olyan nevelést képviselünk, ahol:

 • A gyermek tisztelete, jogainak érvényesítése, gyermekközpontúság érvényesül;
 • A nevelés elsődlegessége hangsúlyozott;
 • Biztosított a nyugodt, meleg, szeretetteljes – hagyományos családi értékekre épülő – nevelési légkör;
 • Esztétikus, festői környezetben élhetik a mindennapokat;
 • Fontos a gyermekek alapvető szükségleteinek kielégítése;
 • Elegendő idő, hely és eszköz biztosított a különböző tevékenységek gyakorlásához;
 • A gyermekek differenciált egyéni fejlesztése valósul meg;
 • A gyermek fejlődéséhez sürgetésmentes egyéni utakat keresünk;
 • Biztosított a gyermekek számára a lehető legnagyobb szabadságfokú mozgástér, a gyermeki közösségben végezhető életkornak és fejlettségnek megfelelő-sokszínű tevékenység;
 • A gyermeki önállóság határainak fokozatos szélesítése törekszünk;
 • A gyermek mozgásigényének kielégítéséhez a legjobb feltételeket biztosítjuk;
 • Fontos a külső környezet felé nyitott nevelési légkör megteremtése
 • Lehetőség van a más kulturális szokásokkal érkezők számára az önazonosság megőrzésére, ápolására, erősítésére, segítséget kapnak a társadalmi integrálódáshoz, lehetőséget kap a multikulturális nevelésen alapuló integráció

 

 

Éppen ezért intézményünkben:

 • igény szerinti beszoktatás;
 • rendszeresek a kulturális – művészeti programok;
 • adott a megfelelő személyi, tárgyi, eszközbeli ellátottság és folyamatosan meg is teremtik azokat a feltételeket, hogy nyugodt környezetben folyhasson a nevelő, oktató munka;
 • a gyermekekkel foglalkozók maximálisan azonosulnak a nevelési programban kitűzött célokkal, feladatokkal;
 • az óvodapedagógusok és a gyermekekkel foglalkozók egyre magasabb szintű pedagógiai eredmény elérésére törekszenek, elkötelezettek a minőségi munka iránt, folyamatosan képzik magukat érdeklődésük és az intézmény érdekeinek szemelőt tartásával;
 • az intézmény önálló arculata megmutatkozik a napi életben, környezetben, a nevelés szellemiségében;
 • a szervezeti kultúra egymás elfogadásán, tiszteletén, megbecsülésén alapszik.

 

 

 

Óvodai szolgáltatás:

Nyitvatartási idő: munkanapokon 6-18 között  

Jelentkezés: folyamatos (2,5 éves kortól)

 

Dokumentumok:

 

További információ:

+36-30-434-80-84

info@rozsaovoda.tpfk.hu

www.rozsaovoda.hu