Tomori Pál Főiskola

 
A Tomori Pál Főiskola fenntartásában működő szakgimnáziumban 2012 szeptemberében indult a középfokú nevelés-oktatás. A 2020/2021-es tanévtől kezdődően iskolánk Két tanítási nyelvű Közgazdasági Technikumként működik a Főiskola épületrészben, Budapest, XXII. kerületében.
Iskolánk Budapest XXII. kerületében könnyen megközelíthető, gyönyörű ősparkos, csendes környezetben található. Az iskola épületének helyt adó kastély nagy része 1945 előtt épült, a Zsindely család birtoka volt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az iskolánkban jelentkező - főként közgazdasági pályára készülő - nyolcadik osztályos diákok sikeres felvételi vizsga letétele után nyernek felvételt a technikumba, ahol az alábbi képzések közül választhatnak:
 
 

(9/Ny + 9-13. évf.) 1+5 évfolyamos magyar–angol két tanítási nyelvű technikumi szakmai oktatás nyelvi előkészítő évvel, gazdálkodás és menedzsment ágazati oktatással.

​Pénzügyi-számviteli ügyintéző (tanulmányi terület kódja: 0001)

Vállalkozási ügyviteli ügyintéző (tanulmányi terület kódja: 0002)

Erre a képzésre elsősorban azokat a tanulókat várjuk, akik a középiskolai tanulmányaik végeztével pénzügyi-számviteli vagy vállalkozási ügyviteli területeken szeretnének elhelyezkedni, illetve ezen szakterületeken szeretnék a tanulmányaikat folytatni. Az öt éves képzés egy év nyelvi előkészítő évfolyammal indul, ahol a heti tizennyolc angol nyelvóra biztosítja a tanulók számára az angol nyelv olyan magas szintű elsajátítását, melynek birtokában képesek lesznek a későbbi évfolyamokon célnyelven tanított tárgyak befogadására. A minél tökéletesebb szóbeli és írásbeli kommunikáció fejlesztésének érdekében a nyelvi órák egy részét angol anyanyelvű tanárok tartják. Az előkészítő évfolyamon az idegen nyelv mellett emelt óraszámban folyik a digitális kultúra és alkalmazások, valamint a gyors- és gépírás oktatása is. A kétnyelvű érettségi bizonyítvány felsőfokú C típusú államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű.

A kis létszámú osztályok lehetőséget adnak pedagógusainknak arra, hogy figyelemmel kísérjék a diákok személyiségfejlődését és segítsék előmenetelüket.
 
Iskolánk nagy hangsúlyt fektet a szülőkkel való együttműködésre, elsősorban a nevelési kérdésekben, a hagyományos értékekre való nevelésben. Célunk, hogy a hat év együttműködése eredményeként diákjaink testileg, szellemileg, lelkileg egészséges felnőttként nyerjenek felvételt egy általuk választott felsőoktatási intézménybe.
 
Mivel iskolánk nem állami fenntartású intézmény, az állami normatívát kiegészítve és a szülők kötelező fenntartási támogatását igénybe véve igyekszünk minél magasabb színvonalú oktatást, nevelést biztosítani a nemzetközi főiskola székhelyén.
 
További információk:
Telefon: +36-1-362-15-51
OM azonosító: 201640
Beiskolázási vezető: Dr. Fata Ildikó, igazgató, e-mail: fata.ildiko@technikum.tpfk.hu
Titkárság: titkarsag@technikum.tpfk.hu
 
Fogadóóra: telefonos egyeztetés alapján