Tomori Pál Főiskola

AZ OLDAL TARTALMÁT FOLYAMATOSAN FRISSÍTJÜK!

A szakirányú továbbképzés megnevezése: Borgasztronómiai menedzser szakirányú továbbképzési szak

A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Borgasztronómiai menedzser

A szakirányú továbbképzés besorolása:

 • Képzési terület szerinti besorolás: Gazdaságtudományok képzési terület
 • A végzettségi szint besorolása:
  • ISCED 1997 szerint: 5A szint
  • ISCED 2011 szerint: 6. szint
  • az európai keretrendszer szerint: 6. szint
  • a magyar képesítési keretrendszer szerint: 6. szint

A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása:

 • ISCED 1997 szerint: 54
 • ISCED-F 2013 szerint: 041

A felvétel feltétele(i): Bármely képzési területen, legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél.

A képzési idő félévekben meghatározva: 2 félév

Képzési tagozat: levelező

Tanórák száma összesen: 200 

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit

Időbeosztás: 6 hétvége félévenként (pénteken 8:00-20:30, szombaton 8:00-16:30 óráig tartó idősávokban)

A képzés célja és a szakmai kompetenciák (tudás, képesség, attitűd, autonómia és felelősség):

A képzés célja, hogy a hallgatók a képzés során sajátítsák el a borkultúrával és a gasztronómiával, valamint e két terület átfedésében lévő összefüggésekkel kapcsolatos alapvető ismereteket. A borkultúrát és a gasztronómiát érintő strukturális ismereteket szereznek, a gasztronómiát alapvetően a borkultúra szemüvegén keresztül interpretálják. A képzés sikeres teljesítése után a hallgatók érteni fogják és képesek lesznek pontosan használni a vonatkozó fogalomrendszert mindkét terület esetében, valamint képessé válnak az ismeretek gyakorlati alkalmazására is. Megtanulják a szakterület folyamatait, jelenségeit, trendjeit értelmezni, illetve fejleszteni.

 

Szakmai kompetenciák:

Tudás:

A Borgasztronómiai menedzser tudja, ismeri:

 • a hazai szőlő-, bor- és pezsgőfajtákat;
 • az oltalom alatt álló borokat és pezsgőket;
 • ismeri a borok, pezsgők, habzóborok elkészítési módját;
 • a hazai és nemzetközi borrégiókat és azok legfőbb jellemzőit;
 • a terroire szerepét és jelentőségét a borkultúrában;
 • a borkóstolás technikáját és feltételeit;
 • a szakszerű borkínálást és felszolgálást;
 • borlapkészítés alapvető ismereteit;
 • a borok helyes tárolásának feltételeit;
 • a borkészlettel való gazdálkodás alapvető ismereteit;
 • a borok ízével harmonizáló ételeket;
 • borok mellé ajánlható egyéb italokat, dohányipari termékeket.

 

Képességek:

A Borgasztronómiai menedzser képes:

 • borkóstolót, borvacsorát megszervezni, az ehhez szükséges étlapot és a vele harmonizáló itallapot összeállítani;
 • borhoz kapcsolódó rendezvényeket megtervezni, megszervezni és lebonyolítani;
 • borokat értékelni, jellemezni, összehasonlítani;
 • borhibákat felismerni, borbetegségeket kiszűrni, megelőzni, elhárítani;
 • terroir borászati és gasztronómiai termékeket egymáshoz társítani;
 • borkereskedelem rendszerét átlátni, abban tevékenykedni;
 • bormarketing tervezésére, megvalósítására, ellenőrzésére, magyar borok népszerűsítésére.

 

Attitűd:

A Borgasztronómiai menedzser:

 • érzékeny a borkultúrával, borgasztronómiával kapcsolatos környezeti és szervezeti problémákra,
 • nyitott az újszerű, innovatív megoldásokra a borkultúra, borgasztronómia és a kapcsolódó területek mindegyikén;
 • nyitott a folyamatos tanulásra és megoldások alkalmazására a borkultúra, borgasztronómia népszerűsítése során;
 • törekszik a társadalmi, környezetei és gazdasági szempontokat mindinkább érvényesíteni a területtel foglalkozó vállalkozások, szervezetek működtetése során.

 

Autonómia és felelősség:

A Borgasztronómiai menedzser:

 • felelősségteljesen viszonyul a globális társadalmi, gazdasági és környezeti problémákhoz;
 • felismeri az egyre nagyobb szerepet kapó innovatív megoldások fontosságát és azokat felelősen alkalmazza;
 • felismeri és figyelembe veszi a környezetvédelem, az energiahatékonyság, a társadalmi igazságosság fontosságát projektek megvalósítása során.

 

A szakirányú továbbképzés szakmai jellemzői, a szakképzettséghez vezető szakterületek és azok kreditaránya, amelyből a szak felépül:

Alapozó ismeretkör/ismeretek: 15 kredit

 • Vendéglátó-ipari alapismeretek (incl: csúcsgasztronómia étterem látogatása) - 20 óra
 • Vállalati gazdaságtan - 10 óra
 • Menedzsment - 10 óra

Szakmai ismeretkör/ismeretek: 20 kredit

 • Szőlőfajták és betegségeik (kóstolással egybekötött) - 10 óra
 • Borkészítési alapismeretek (incl: tangazdaságba látogatás) - 10 óra
 • Pezsgőkészítés alapjai:
  • Pezsgő technológia - 5 óra
  • Pezsgő fajtái - 5 óra
  • Pálinka és nemzetközi párlatok - 10 óra
 • Borrégiók és jellemzőik:
  • Magyar borvidékek - 10 óra
  • Nemzetközi borrégiók - 20 óra
   • Chablis (fókusz: Chardonnay)
   • Sancerre (Sauvignon Blanc) - Újzéland (Sauvignon Blanc)
   • Chianti
   • Rioja
   • Burgundy (fókusz: Pinot Noir)
   • Bordeaux 
   • Rajnai Rizling
   • California (fókusz: Zinfandel)
   • Dél-Afrika (fókusz: Chenin Blanc)
   • Argentin (fókusz: Malbec)
   • Chile (fókusz: Carmenerre)

Gyakorlati ismeretkör/ismeretek: 20 kredit

 • Bormarketing - 10 óra
 • Terroir termékek összeillő gasztronómiai tervezése:
  • Alapfokú bor-étel párosítások - 5 óra
  • Éttermi bor-étel párosítások - 5 óra
  • Sommelier alapismeretek - 10 óra
 • Kóstolás-technika - 40 óra
 • Oltalom alatt álló borászati termékek és menedzsmentjük - 10 óra

Szakdolgozat: 5 kredit

Gyakorlati ismeretek aránya: 60%

Oktatók:

 

A záróvizsga eredménye: 

A két opponens véleményének figyelembevételével a szakdolgozat bírálatára és megvédésére adott érdemjegyek egészre kerekített átlaga és a szakmai tárgyakból tett vizsgára kapott jegy egészre kerekített számtani átlaga. 

Az oklevél megszerzésének feltétele:

Sikeres záróvizsga

Képzési helyszín:

Az intézmény területén hallgatóinknak - korlátozott számban - kollégiumi férőhely bérlésére (3000 Ft/fő/férőhely) van lehetősége a tanítási napokon, illetve a tanítást megelőző napon.

 

A önköltség összege:

 • Levelező munkarendben: 290 000 Ft/félév

A tandíj finanszírozására DIÁKHITEL felvehető! Részletek: www.diakhitel.hu

Időbeosztás: az oktatás félévente 6 hétvégén pénteken és szombaton, a 8:00-tól 19:35 óráig tartó idősávban (Pontos időpontok fontosabb dátumok ITT)

Jelentkezési határidő:  2024. február 1.   

Jelentkezés módja: a kitöltött jelentkezési lap és annak mellékleteinek (érettségi- és diplomamásolat) megküldése a felvi@tpfk.hu e-mail címre.

 

Jelentkezési lap

 

A képzésről beszélgettünk a képzés 3 vendégoktatójával:

 • Bitai Gergellyel (sommelier)
 • Petzold Attilával (párlatszakértő), illetve
 • Békefi I. Katával (F&B Manager; Gundel Étterem)