Tomori Pál Főiskola

AZ OLDAL TARTALMÁT FOLYAMATOSAN FRISSÍTJÜK!

 

A szakirányú továbbképzés megnevezése: Képzőművészeti szakíró, kritikus továbbképzési szak

A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Képzőművészeti szakíró, kritikus

A szakirányú továbbképzés besorolása: Bölcsészettudományi képzési terület

 

 

A felvétel feltétele(i): 

Művészet, művészetközvetítés, hitéleti, bölcsészettudomány, társadalomtudomány, pedagógusképzés képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél.

A képzési idő félévekben meghatározva: 4 félév

Képzési tagozat: levelező

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

Időbeosztás: 6 hétvége félévenként (pénteken 8:00-20:30, szombaton 8:00-16:30 óráig tartó idősávokban)

 

A képzés célja és a szakmai kompetenciák (tudás, képesség, attitűd, autonómia és felelősség):

A képzés célja képzőművészeti szakíró, kritikus szakemberek interdiszciplináris képzése, akik kreatív módon használják fel a képzés keretében elsajátított képzőművészeti, esztétikai, kommunikációs elméleti és gyakorlati tudásukat képzőművészeti szakszövegek – kritikák, elemzések, tanulmányok – létrehozásában.

 

Szakmai kompetenciák:

Tudás:

A képzőművészeti szakíró, kritikus tudja, ismeri:

 • a képzőművészet fejlődéstörténetét, műfajait;
 • rendelkezik muzeológiai, kiállításrendezési alapismeretekkel;
 • részleteiben is megérti a képzőművészeti alkotói folyamatokat;
 • ismeri a legfontosabb hazai kritikai forrásokat, nyomtatott és online folyóiratokat, a magyar kritikaírás történetét;
 • átfogó ismeretekkel rendelkezik a képzőművészet működéséről, jogszabályi hátteréről, szakmai és etikai elveiről, alapdokumentumairól, szerződési formáiról, a vonatkozó vállalkozói, szerzői és egyéb jogokról.

 

Képességek:

A képzőművészeti szakíró, kritikus képes:

 • művészettörténeti, designtörténeti, esztétikaelméleti, műfajismereti szaktudását kreatív módon felhasználva képes képzőművészeti szakszövegek – kritikák, elemzések, tanulmányok – létrehozására
 • rendelkezik a kreatív szakírás elméleti és gyakorlati ismereteivel
 • képes a szélesebb közönséggel, valamint a képzőművészeti és művészetközvetítési szcéna képviselőivel hatékony és kooperatív kommunikációra, szükség esetén a nyilvánosság előtt is.

 

Attitűd:

A képzőművészeti szakíró, kritikus:

 • figyelembe veszi műelemzői, szakírói, kritikusi munkájában a reflektált művészeti terület társadalmi szerepét és hatásait;
 • nyitottság, tudásvágy, ismereteinek folyamatos, szorgalmas bővítése jellemzi.

 

Autonómia és felelősség:

A képzőművészeti szakíró, kritikus:

 • fontosnak tartja elemzői és kritikusi tevékenységének etikai vonatkozásait;
 • művészetelemzői, kritikai nézeteit határozottan, tudományos megalapozottsággal, ugyanakkor alázattal és toleránsan képviseli;
 • képviseli és betartja a műelemző és kritikusi szempontok mellett a vonatkozó szerzői és személyiségi jogi előírásokat is.

 

A szakirányú továbbképzés szakmai jellemzői, a szakképzettséghez vezető szakterületek és azok kreditaránya, amelyből a szak felépül:

Alapozó ismeretek: 18-22 kredit

 • Egyetemes és magyar művészettörténet
 • A kultúra intézményei
 • A műelemzés módszerei

 

Elméleti szakismeretek: 38-42 kredit

 • Esztétikatörténet
 • Designelmélet
 • Vizuális kultúrakutatás
 • A kritikaírás története
 • Műgyűjtés és műkereskedelem
 • Szerzői jogi ismeretek
 • Művészetpszichológia

 

Gyakorlati ismeretek: 32-36 kredit

 • A művészeti írás műfajai
 • Kritika- és esszéírás
 • Retorika és stílusgyakorlat
 • Művészeti szaksajtó
 • Kiállításrendezés

 

Szakmai gyakorlat: 20 kredit

 

A kötelező szakmai gyakorlat szakintézményben vagy szakmédium felügyelete alatt végzett képzőművészeti szakírói vagy kritikusi tevékenység, legalább 80 órában.

 

Szakdolgozat: 6 kredit

 

Oktatók:

 • Kissné Budai Rita PhD
 • Csanádi-Bognár Szilvia PhD
 • Áfra János, vendégoktató

 

A záróvizsga eredménye: 

A két opponens véleményének figyelembevételével a záróvizsga-bizottság által a szakdolgozat védésére adott osztályzatból, és a komplex szakmai vizsga osztályzatából számított egyszerű számtani átlag.

 

Az oklevél megszerzésének feltétele:

Sikeres záróvizsga

 

Képzési helyszín:

Az intézmény területén hallgatóinknak - korlátozott számban - kollégiumi férőhely bérlésére (3000 Ft/fő/férőhely) van lehetősége a tanítási napokon, illetve a tanítást megelőző napon.

 

A önköltség összege:

 • Levelező munkarendben: 210 000 Ft/félév

A tandíj finanszírozására DIÁKHITEL felvehető! Részletek: www.diakhitel.hu

Időbeosztás: az oktatás félévente 6 hétvégén pénteken és szombaton, a 8:00-tól 19:35 óráig tartó idősávban (Pontos időpontok fontosabb dátumok ITT)

Jelentkezési határidő:  2024. február 1.   

Jelentkezés módja: a kitöltött jelentkezési lap és annak mellékleteinek (érettségi- és diplomamásolat) megküldése a felvi@tpfk.hu e-mail címre.

 

Képzési tájékoztató

Jelentkezési lap