Tomori Pál Főiskola

Miért választottuk Tomori Pált névadónknak?

Tomori Pál (1475? – 1526. augusztus 29.) történelmünk nagyon zivataros időszakában élt. Magyarország ekkor Közép-Európa vezető hatalmai közé tartozik, ám a világ nagy változásokon megy át. 1492-ben felfedezik az Újvilágot, ami alapjaiban rendezi át az erőviszonyokat Európában, 1517-ben pedig megindul a reformáció, ami a katolikus egyház erejét gyengíti.

A nyugat-európai hatalmakat az olasz háború (1521-1526) köti le, a török szultán szövetségre lép a francia uralkodóházzal. Közös céljuk, hogy a Habsburgok erejét megtörjék. A török sereg 1526-ban Bécs ellen indul, Magyarországtól puszta áthaladást kér, amit (Habsburg szövetségesként) a magyar királyi udvar megtagad tőle. Hazánk segítséget Velencétől remélhetne ekkor, amely azonban francia oldalon áll hadban a Habsburgok ellenében.

Az Oszmán Birodalom ereje teljében van, jelentős háborúkat nyer meg, terjeszkedik, míg Magyarország rendkívül rossz állapotban van. Több éven keresztül éhínség, majd pestisjárvány pusztítja, nincs pénz a védvonalak megerősítésére. A végvárak parancsnokai 1526 márciusában beadják lemondásukat, míg az ország vezetői személyes ügyekkel, pártviszályokkal vannak elfoglalva. Az egyetlen ütőképes magyar erő ekkor Tomori 2 000 katonája.

A jól felszerelt török sereg 1526 elején nehézségek nélkül felszámolja a délvidéki védvonalakat, és 1526 nyarán átkel a Dráván is. Végül augusztus 29-én Mohácsnál alig 25-30 000 magyar katona ütközik meg a 60 000 fős, puskákkal és ágyúkkal jól felszerelt török sereggel. Tomori Pál vélhetően az ütközet elején esik el, amikor lovasaival a janicsárok sortüzeivel találták szembe magukat.

A mohácsi csatában az ország csaknem teljes vezetése elvész, miközben az oszmán hadak lába előtt hever az egész ország Budával, a fővárossal egyetemben.

Tomori Pált katonai múltja tette alkalmassá arra, hogy 1523-ban kalocsai érsekké, majd az ország hadnagyává és az egész Alföld kapitányává nevezzék ki. A következő három évben nagy sikerrel vert vissza igen komoly támadásokat az ország déli határain. Párezer fős csapatával igen tehetségesen tartóztatta fel a török előrenyomulást is 1526 elején, ám pénzügyi támogatás híján, valamint a felülről érkező parancsoknak eleget téve végül Mohács alá vonult, ahol bajtársaival együtt esett el.

Tomori Pál élete rendkívüli tanulságokkal szolgálhat a mai kor emberének. Tudással és karddal próbálta megvédeni hazáját egy kilátástalan helyzetben, amikor az országot külső és belső csapások sora sújtotta. Napjainkban kard helyett leginkább tudással és felelős gondolkodással kelhetünk önmagunk és Magyarország védelmére. Főiskolánk ezért a régi idők három erényét, a tisztességet, az emberséget és a szaktudást tűzte zászlajára, és ezek szellemében próbálja elérni, hogy a tudáshoz mindenki hozzá tudjon jutni. Ezek szellemében gazdálkodunk és dolgozunk. Hisszük, hogy ma is érdemes tisztességgel, szaktudással embernek, magyar embernek maradni.

A mohácsi csatamezőn hősi halált halt Tomori Pálról szóló megemlékezést dr Ujj András, a Tomori Pál Főiskola oktatója tollából itt olvashatják: https://tomorivilag.hu/2020/09/01/jo-helyen-volt-e-tomori/