Tomori Pál Főiskola

 

Tokodi Bence PhD
főiskolai docens
Bölcsészettudományi Tanszék
Iroda: Budapest
Telefon: +361/362-1551
e-mail: tokodi76@gmail.com
e-mail: tokodi(pont)bence(kukac)tpfk.hu

Fogadóóra: egyéni egyeztetés alapján

 

 

Név: Dr. Tokodi Bence

Születési év: 1976

Végzettség és szakképzettség:

 • teológus
 • katolikus kánonjogász

 

Munkahely(ek), munkakör(ök):

 • hitoktató, Pilisvörösvár (2001-2007);
 • hitoktató, Érd (2007-2008);
 • hitoktató, Adony, (2008-2011)
 • hittanár, Ward Mária Gimnázium, Piliscsaba (2003-2005)
 • adjunktus, TPFK (2010-)
 • egyházmegyei bíró, Székesfehérvár (2007-2012)

 

Tudományos fokozat: PhD

Tudományos/művészeti akadémia cím/tagság: Magyar Kánonjogi Társaság

Ösztöndíjak: -

Az eddigi oktatói tevékenység

 • Oktatott tárgyak: Európai értékek és kultúra, A közjogtudomány alapjai, Civil szervezetek jogi szabályozása
 • Oktatásban eltöltött idő: 13 év
 • Oktatás idegen nyelven, külföldi intézményben: -

 

Az eddigi szakmai gyakorlat és eredményei:

Az oktatott tárgy/tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenységének kapcsolata

 • az elmúlt 5 év szakmai, tudományos munkássága a szakterületen: -
 • az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció:
  • L. az oktató bibliográfiáját

 

Tudományos/szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések: -

Kutatási terület: egyházi közigazgatás- és intézménytörténet

Publikációs jegyzék:

https://m2.mtmt.hu/api/author/10044872

 • A szent szolgálattevők életállapotával járó mai nehézségek és a plébániarendszer aktuális kérdései közötti összefüggések és megoldási lehetőségük, Licenciátusi szakdolgozat, Budapest, 2008
 • Az ókori egyházszervezet hivatali struktúrájában rejlő lehetőségek a paphiány okozta jelenkori problémák orvoslására. In: Tompáné Dr. Daubner Katalin – Dr. Miklós György – Miklósné Zakar Andrea – Balázs Judit (szerk.): Tudomány-területek találkozása. Első rész. Tomori Pál Főiskola, Kalocsa, 2009. 119–133.(Tudományos Mozaik 6.)
 • Az állandó diakonátus önálló egyházi hivatallá válásának lehetősége a hatályos egyetemes egyházi törvényekben, PhD dolgozat, Budapest, 2010;
 • A polgári- és a katolikus egyházi közigazgatás működése valamint problematikája közötti párhuzamok. In: Tompáné Dr. Daubner Katalin – Miklósné Zakar Andrea – Balázs Judit (szerk.): Interdiszciplináris kihívások a tudományban. Második rész. Tomori Pál Főiskola, Kalocsa, 2010. 63–68. (Tudományos Mozaik 7.)
 • Az egyház fogalmának meghatározása a 2011. évi C. törvényben és a katolikus egyházjogban. In: Tompáné Dr. Daubner Katalin – Balázs Judit (szerk.): Gazdaság és társadalom a globális térben. Tomori Pál Főiskola, Kalocsa, 2011. 201–212. (Tudományos Mozaik 8.)
 • A klerikusokra vonatkozó szabályok a XX. századi székesfehérvári egyházmegyei zsinatokon. In: Dr. Daubner Katalin – Miklósné Zakar Andrea – Balázs Judit (szerk.): Régi dilemmák – új megoldások. Második rész. Tomori Pál Főiskola, 2012, 85–96. (Tudományos Mozaik 9.)
 • Egyházi közhatalom és ekkléziogén neurózis, Előadás, Tolsztoj Társaság, 2012