Tomori Pál Főiskola

NÉV (+tud. fok.): Sáli Erika PhD

IRODA: Budapest

 

e-mail: sali.erika@tpfk.hu

Fogadóóra: csütörtök 12-14 óra, előzetes egyeztetés alapján a fenti mail-címen 

 

Név: Sáli Erika

Születési év: 1968.

Végzettség és szakképzettség: magyar nyelv és irodalom, történelem, magyar mint idegen nyelv tanár, magyar irodalom PhD

Eddigi munkahely(ek), munkakör(ök): 

1998-: ELTE BTK – óraadó nyelvtanár (magyar mint idegen nyelv)

2018-: Tomori Pál Főiskola – óraadó nyelvtanár (magyar mint idegen nyelv)

2012: London Stúdió – nyelvtanár (magyar mint idegen nyelv)

2012: Geras, Ausztria – nyelvtanár (magyar mint idegen nyelv)

2010-: Lektorálás, fordítás, magántanítás

2007-2010: GYES

2006-2007: Antares Vezetőképző Cég – trénerasszisztens

2005-2006: Nemzeti Szakképzési Intézet – asszisztens

1996-2016: Különböző nyelviskolák (SOTE, Balassi Bálint Intézet, Katedra Nyelviskola, Inside Word Nyelviskola, Pasaréti Nyelviskola, Concord Nyelviskola) – nyelvtanár (magyar mint idegen nyelv)

2002: Árpád Gimnázium – tánctanár

1990-91: Magyar Nemzet – korrektor

 

Tudományos fokozat (Egyetem/program/megsz. éve/minősítés): ELTE, XX. századi magyar irodalom, 2000., cum laude

Tudományos/művészeti akadémia cím/tagság:

Ösztöndíjak: OeAD, Collegium Hungaricum, Wien

Eddigi oktatói tevékenység: magyar mint idegen nyelv ELTE, Tomori Pál Főiskola

Oktatott tárgyak: magyar mint idegen nyelv

Oktatásban eltöltött idő: 22 év

Oktatás idegen nyelven, külföldi intézményben: az angol és a német nyelv használata folyamatosan a munka során; Geras, Ausztria

Az eddigi szakmai gyakorlat és eredményei:

Az oktatott tárgy/tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenységének kapcsolata:

az elmúlt 5 év szakmai, tudományos munkássága a szakterületen:

az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció:

— Babits Mihály levelezése 1909-1911 (szerkesztés; Tóth Mátéval). Budapest, 2005, Akadémiai Kiadó.

— Babits Mihály levelezése 1911-1912 (szerkesztés és tanulmányok). Budapest, 2003, Magyar Könyvklub.

— „Könnyű a mondás, de nehéz a visszamondás.” Hogyan tanítsuk a magyar frazeológiát külföldieknek? (tanulmány). Budapest, 1998, ELTE BTK Központi Magyar Nyelvi Lektorátus.

— Élet- és műtörténet összekapcsolódása a pályakezdő Babits prózájában (tanulmány). Budapest, 1998, Anonymus Kiadó.

— Babits Mihály: Kártyavár. Kritikai kiadás (szerkesztés és bevezető tanulmány). Budapest, 1997, Historia Litteraria Alapítvány – Korona Kiadó.

 

Tudományos/szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések:

2013: külföldre kiutazó magyar mint idegen nyelv tanárok továbbképzése, Budapest

2012: konferencia, szakmai előadás, Geras, Ausztria

2004-2008: Magyar Pszichodráma Egyesület – pszichodráma (önismereti és

asszisztensi) és bibliadráma képzés

1999-2005: FPI-Garabonciás Művészetpedagógiai Műhely – történelmi társastánc

tanfolyam (reneszánsz, barokk)

1995-1996: Bécs – ÖAD ösztöndíj; kutatás a levéltárakban, könyvtárakban

1993-1995: Műfordító Program – ELTE BTK

 

Tudományos és publikációs tevékenység:

MTMT hivatkozás (kötelező):

doktori.hu hivatkozás:

ResearchGate:

ORCID:

Google Scholar ID:

Scopus ID:

WoS Researcher ID:

 

Folyóirat cikkek:

— Buda Attila: A Babits család levelezése (könyvismertetés). Új Dunatáj, 1997. március.

— Dietrich Bonhoeffer: Szentek közössége (könyvismertetés). Kis Tükör, Kolozsvár, 1997.

— Dietrich Bonhoeffer: Szentek közössége (könyvismertetés). Confessio, 1997.

—  Ama kegyelemnek mennyei harmatja (könyvismertetés). Vigilia, 1996/1.

— Reggeli csendesség (könyvismertetés). Vigilia, 1995/12.


 

Könyv: 

— Babits Mihály levelezése 1909-1911 (szerkesztés; Tóth Mátéval). Budapest, 2005, Akadémiai Kiadó.

— Babits Mihály levelezése 1911-1912 (szerkesztés és tanulmányok). Budapest, 2003, Magyar Könyvklub.

— Élet- és műtörténet összekapcsolódása a pályakezdő Babits prózájában (tanulmány). Budapest, 1998, Anonymus Kiadó.

— Babits Mihály: Kártyavár. Kritikai kiadás (szerkesztés és bevezető tanulmány). Budapest, 1997, Historia Litteraria Alapítvány – Korona Kiadó.

 

Jegyzet: 

 „Könnyű a mondás, de nehéz a visszamondás.” Hogyan tanítsuk a magyar frazeológiát külföldieknek? (tanulmány). Budapest, 1998, ELTE BTK Központi Magyar Nyelvi Lektorátus.

 

Tanulmány:

— A szerelem szabadságharcosa. Jókai Mór két házassága (esszé). Száz rejtély a magyar irodalomból, Budapest, 1996, Gesta Könyvkiadó BT.

—  „Őszinte tisztelője, Stefan I. Klein.” Babits Mihály és Stefan I. Klein levelezéséből   (tanulmány). Új Dunatáj, 1996. szept.

— A gólyakalifa keletkezéstörténetéhez (tanulmány). Magyar Napló, 1996. július—augusztus.

— Babits Mihály és a Kisfaludy Társaság (tanulmány). Irodalomtörténet, 1995.

— Matuska Szilveszter (tanulmány). História, 1995/7.

— Matuska Szilveszter élete (sorozat a Biatorbágyi Krónikában). 1994.

— Vas István lakása (tanulmány). Belváros, 1994.


 

Egyéb publikáció:

— Téradó László: Magamra ébredés (lektorálás). Eger, 2022, Nagy László.

— Soren Kierkegaard: Imák (fordítás). Pannonhalmi Szemle 2008 XVI/1.

— Részletek Karl Blaas életrajzából (fordítás). Károlyi István fóti temploma. Budapest, 1997, Zászlónk Stúdió. 11—12.

— Matthias Claudius: Hála néked; Werner Bergengruen: Hűbér; Kurt Marti: Nem kérdett senki (versfordítások). Siegfried Kettling: Nem kérdett senki, akarok-e élni. Budapest, 1997, Harmat Kiadó.

— Heinrich Böll: Husten im Konzert (műfordítás). Metsze(t)t, 1993/III—IV.

— Biatorbágyi költők antológiája (szerkesztés), 1992.