Tomori Pál Főiskola

 

Pál Mónika, PhD
főiskolai docens
Társadalomtudományi Tanszék
Iroda: Budapest
Telefon: +361/362-1551
e-mail: palmoni(kukac)t-email.hu
e-mail: pal.monika(kukac)tpfk.hu

Fogadóóra: kedd 10:00-12:00

 

 

Név: Dr. Pál Mónika Éva

Születési év: 1970

Dr. Pál Monika Éva az ELTE BTK-n szerzett (angol-történelem-politikaelmélet szak, M.A.) diplomája után a CEU-n tanult tovább (modern történelem és nacionalizmus tanulmányok, M.A). Doktori fokozatát a Corvinus Egyetem nemzetközi tanulmányok szakán kapta kézhez, ugyanitt, a Politikatudományi tanszéken kapta első állását is. 2003-2005 között Brüsszelben, az Európai Parlamentben az ALDE frakció állampolgári jogokkal, bel- és igazságüggyel foglalkozó bizottságában tevékenykedett politikai tanácsadóként. 2011 óta a Tomori Pál Főiskolán főiskolai docens, a nemzetközi tanulmányok tárgyainak főállású oktatója, 2018 óta szakfelelős. Szakterülete a brit politika, az Európai Unió, a globális világrend alakulása.

 

Végzettség és szakképzettség:

 • M.A. történelem; (ELTE, BTK) 1996
 • Angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár (ELTE, BTK) 1999
 • Politikaelmélet szakos előadó (ELTE, BTK) 2000
 • M.A. kelet európai történelem szakos előadó; (CEU) 1997
 • M.A.nacionalizmus tanulmányok (CEU) 1998

 

Munkahely(ek), munkakör(ök):

 • Tomori Pál Főiskola, Társadalomtudományi Tanszék - főiskolai docens

 

Tudományos fokozat: PhD (Nemzetközi kapcsolatok, politikaelmélet, történelem) 2005

Tudományos/művészeti akadémia cím/tagság: -

Ösztöndíjak:

 • 1993 nyár: két hetes ösztöndíj-Washington D.C. (‘Pepper’s Democracy Ösztöndíj’)
 • 1994 nyár: három hetes londoni kutatás (Public Record Office, British Library)
 • 1995 ősz: tudományos ösztöndíj Benjamin Disraeli ‘Sybil’ című történelmi regényére
 • 1997 tavasz: kutatói támogatás- CEU (Public Record Office, London): angol-magyar kulturális kapcsolatok a két világháború között téma kutatása
 • 1999 tavasz: Három hónapos Chevening (British Council) kutatói ösztöndíj, Oriel College, Oxford: angol-magyar kulturális kapcsolatok a két világháború között téma kutatása
 • 2001 tavasz: Három hónapos NATO kutatói ösztöndíj, Brüsszel

 

Az eddigi oktatói tevékenység

 • Oktatott tárgyak: EU intézmények, története és szakpolitikái; Politológia bevezetés, komparatisztika; Nemzetközi kapcsolatok elmélete és története, nacionalizmus.,angol nyelv.Mmagyar és angol nyelven, Nemzetközi kapcsolatok elmélete, az EU története és intézményei,Nemzetközi kapcsolatok története 1789-1945, EU szakpolitikák, A magyar külpolitika története, Nemzetközi kapcsolatok és diplomáciatörténet 1945-,
 • Oktatásban eltöltött idő: 10 év
 • Oktatás idegen nyelven, külföldi intézményben:
  • Corvinus Egyetem,ISP, 200-2001 angolul
  • Tomori Pál Főiskola, 2013-14 angolul

 

Az eddigi szakmai gyakorlat és eredményei:

 • 1995 tavasz: OTDK, történelem szekció-országos III. hely az angol megbékítési politikáról írott dolgozattal
 • a British Council Európai Unióval foglalkozó trénere és tananyag fejlesztője,
 • a Tomori Pál Főiskolán oktatás, tananyagfejlesztésben való részvétel, diplomadolgozat bírálója

 

Az oktatott tárgy/tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenységének kapcsolata

 • az elmúlt 5 év szakmai, tudományos munkássága a szakterületen: -
  • politikai tanácsadó az Európai Parlament emberjogi, bel- és igazságügyi bizottságban, EU-s pályázati projektek, A Magyar Európa Társaság szakpolitikai kutatócsoportjának tagja
 • az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció:
  • Pál Monika: „E pluribus unum? A Nagypénteki Egyezmény rendelkezései és értelmezése” Régió 2003/1. pp.3-25. http://epa.oszk.hu/00000/00036/00050/pdf/
  • Pál Monika:„E pluribus unum? A Nagypénteki Egyezmény rendelkezései és értelmezése” Régió 2003/1. pp.3-25. http://epa.oszk.hu/00000/00036/00050/pdf/
  • Fóti et al: Hol áll a PERC-mutató? avagy az EU-destruktívoktól a föderalistákig: a pártok viszonya az Európai Unióhoz. Magyar Európa Társaság-Trust for Civil Society, Budapest, 2013. (pp.25)
  • Fóti et al: Hol áll a PERC-mutató? avagy az EU-destruktívoktól a föderalistákig: a pártok viszonya az Európai Unióhoz. 2 rész. Magyar Európa Társaság.előkészületben.
  • Pál Mónika “A nemzetközi kapcsolatok elmélete” in Gallai Sándor – Török Gábor (szerk.)[2003]: Bevezetés a politikatudományba. Egyetemi tankönyv. Budapest: Aula. pp.159-74.

 

Tudományos/szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések: Magyarországi Európa Társaság tagja.

Publikációs jegyzék:

https://m2.mtmt.hu/api/author/10059807

 • Pál Mónika.- Róbert Győri Szabó: „A nemzeti és etnikai kisebbségek parlamenti képviselete” in 50 éves a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Jubileumi Tudományos Ülés, 1998. okt. 1-3, vol. IV., pp.2405-22.
 • Pál Mónika “A nemzetközi kapcsolatok elmélete” in Gallai Sándor – Török Gábor (szerk.)[2003]: Bevezetés a politikatudományba. Egyetemi tankönyv. Budapest: Aula. pp.159-74.
 • Pál Mónika.– Gallai Sándor: “Törésvonal-elméletek” in Gallai Sándor – Török Gábor (szerk.) [2003]: Bevezetés a politikatudományba. Egyetemi tankönyv. Aula, pp.85-96.
 • Pál Mónika: „E pluribus unum? A Nagypénteki Egyezmény rendelkezései és értelmezése” Régió 2003/1. pp.3-25. http://epa.oszk.hu/00000/00036/00050/pdf/
 • Pál Mónika "Jó estét! Itt Macartney Elemér beszél: C.A. Macartney és a BBC magyar adása” in Tibor Frank (ed.): Angliától Nagy-Britanniáig: fiatal magyar történészek tanulmányai az angol és a brit történelemről. Budapest: Osiris. 2003., pp 340-57.
 • Pál Mónika: „A kisebbségi kutatás dilemmái a magyarországi zsidóság példáján” in Tudományos Mozaik. 8.szám.Tomori Pál Főiskola, Kalocsa, 2011.,pp. 161-67.
 • Pál Mónika: „Az európai uniós kutatás dilemmái a magyar politika példáján.” In Daubner Katalin – Miklósné Zakar Andrea – Balázs Judit (szerk.): in Régi dilemmák – új megoldások. In Tudományos Mozaik, 9.kötet/2. Tomori Pál Főiskola, Kalocsa, 2012. ,pp. 51-57.
 • Fóti et al: Hol áll a PERC-mutató? avagy az EU-destruktívoktól a föderalistákig: a pártok viszonya az Európai Unióhoz. Magyar Európa Társaság-Trust for Civil Society, Budapest, 2013. (pp.25)
 • Fóti et al: Hol áll a PERC-mutató? avagy az EU-destruktívoktól a föderalistákig: a pártok viszonya az Európai Unióhoz. 2 rész. Magyar Európa Társaság.2014
 • Pál Mónika: „Magyarország Európában” -tanulmány, Osztrák-Magyar NATO Kutatás Project, pp.30., (megjelenés előtt)
 • Pál Mónika: „Hungarian Politics and the EU after 2010: Some Reflections.” In Tudományos Mozaik, 10.kötet, Tomori Pál Főiskola, Kalocsa, 2013. pp.145.-51.