Tomori Pál Főiskola

NÉV:  Mester Péter

e-mail: Mester.Peter(kukac)tpfk.hu

Fogadóóra: csütörtök 15.00-17.00

 

Név: Mester Péter

Születési év: 1976

Végzettség és szakképzettség: Szegedi Tudományegyetem, Matematikus

Eddigi munkahely(ek), munkakör(ök): University of South Florida, Tampa, Teaching Assistant és Graduate Student (2003-2004) / Indiana University, Bloomington Teaching Assistant és Graduate Student (2004-2011) ez alatt az időszak alatt 2008-2009 között a témavezetőm, Russell Lyons, a Microsoft Research kutatója volt, és azalatt az ő látogatója voltam / 2011 őszén posztdok voltam a jeruzsálemi Héber Egyetemen/ 2012 tavaszán a Random Spatial Processes program résztvevője voltam az MSRI-ban (Mathematical Sciences Research Institute) / 2012-2015 között posztdok voltam a Bar-Ilan Egyetemen (izrael) / 2015-2020 között a Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft-ben dolgoztam / 2020-tól a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézeten belül a Zajérzékenység csoportban vagyok és 2020 őszétől a Tomori Pál Főiskolán is tanítok.

Tudományos fokozat (Egyetem/program/megsz. éve/minősítés): Phd, Indiana Egyetem, 2011, a tézisem Outstanding Thesis Award-ban részesült

Tudományos/művészeti akadémia cím/tagság:

Ösztöndíjak: Outstanding Thesis Award, 2010 , William B. Willcox Mathematics Award, 2009, mindkettőt az Indiana Egyetem Matematika tanszékén kaptam.

Eddigi oktatói tevékenység: 2000-2003 között a Szegedi Tudományegyetemen számos tárgyhoz gyakorlatvezető voltam, 2005-2006-között az Indiana Egyetemen analízis gyakorlatokat tartottam egy előadáshoz, 2006-2007 között az Indiana Egyetemen elemei geometria gyakorlatot tartottam. Ezeken a gyakorlatokon kívül 2003-2011 között folyamatosan végeztem tanításhoz kapcsolódó feladatokat (elsősorban dolgozatjavítás és korrepetálás) mind a University of South Florida mind az Indiana Egyetem diákjaként (a „Teaching Assistant” munkakör éppen ezt jelentette).

Oktatott tárgyak: Kalkulus, Diszkrét Matematika, Gráfelmélet, Halmazelmélet, Statisztika, Analízis, Elemi Geometria, Gazdasági Matematika, Elméleti Számítógép Tudomány.

Oktatásban eltöltött idő: 13 év (amennyiben tágabban értelmezzük, és pl a fent említett dolgozatjavítást is oktatásban eltöltött időnek tekintjük).

Oktatás idegen nyelven, külföldi intézményben: 2005-2006 az Indiana Egyetemen gyakorlatok egy analízis előadáshoz kapcsolódóan illetve 2006-2007-ben elemi geometria gyakorlat. Ezen kívül a 2003-2011 közötti időszakban sokszor volt korrepetálás jellegű feladatom (ez általában azt jelentette, hogy egy bizonyos idősávban a hallgatók rendelkezésére kellett állni).

Az eddigi szakmai gyakorlat és eredményei:

Az oktatott tárgy/tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenységének kapcsolata: Matematikus vagyok, és az általam oktatott tárgyak mindegyikének erős matematikai vonzata van. Az egyébként más motiváció alapján vizsgált factor of iid folyamatoknak pedig valamennyi átfedése van az elméleti számítógép tudomány egyes „distributed computing” modelljeivel.

az elmúlt 5 év szakmai, tudományos munkássága a szakterületen: Pete Gáborral együtt működve találtunk egy példát a síkbeli invariáns folyamatok elméletéből, ahol lényegesen máshogy viselkedik a szigorúan értelmezett síkrács és a az a hálózat amit két síkrács egymásra helyezéséből kapunk. / Csóka Endrével és Pete Gáborral alternatív bizonyítást találtunk Chifan-Ioana egy alapvető ergodelméleti eredményére arra az esetre, ha a szóban forgó Cayley-gráf fa, ebben a munkában a részletek ellenőrzése még folyamatban van. / A factor of iid folyamatokkal kapcsolatban egy régen megfogalmazott kérdés, hogy van e olyan farok triviális folyamat egy nem-amenábilis fán, ami nem factor of iid. Ezen a téren van néhány konstrukciónk, amit igéretesnek tartunk, bár bizonyítani még nem sikerült, hogy rendelkezik a kívánt tulajdonságokkal. / Egy az Erdős center által gondozott együttműködés keretében sok kollégával közösen vizsgáltuk azt a nyitott problémát, hogy tudunk e olyan lokális színezési feltételeket megadni egy reguláris fán, ami factor of iid folyamattal megvalósítható, de finitary factor of iid-al nem.

az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció: A factor of iid with uniform marginals and infinite clusters spanned by equal labels / Invariant monotone coupling need not exists / Some-two dimensional finite energy processes (with Olle Häggström)

 

 

 

Tudományos/szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések: Aktív résztvevője voltam az Erdős center által gondozott Workshop on Random Graphs Combinatorial Limits, Stochastic Processes (2022 Augusztus) eseménynek / Az évenként megrendezésre kerülő Budapest-Vienna Probability Seminar idei eseményén (2022 Aprilis 27, IST Austria) a nyitott problémák szekcióban én is bemutattam egy problémát/ Meghívott résztvevője voltam a „Developments of Coupling” workshopnak (2012, szeptember, University of York) / Eredményeimről többek között a következő eseményeken adtam elő: January 2013, Groups, graphs, probability seminar (Rényi Institute, Budapest)/ Probability Mini Summer School (The Weizmann Institute of Science, Rehovot Izrael, 2012 Július)/ December 2011, Horowitz Seminar on Probability, Ergodic Theory and Dynamical Systems (Tel-Aviv University)/ December 2011, Dynamics and Probability Seminar (The Hebrew University of Jerusalem) /Április 2011, Probability and Related Fields Seminar (Indiana University)/ Július 2009, 5th Cornell Probability Summer School / May 2009, 3rd Annual Graduate Student Conference in Probability (University of North Carolina, Chapell Hil)/ June 2008, PIMS-UBC 2008: Summer School in Probability (University of British Columbia, Vancouver)/ Jun 2007, PCMI 2007 Graduate Summer School, Park City, Utah/ April 2007, Probability and Related Fields Seminar (Indiana University) / Nov 2006, Probability and Related Fields Seminar (Indiana University)/  Kombinatorika Szeminárium, Szeged (ezen a szemináriumon számos alkalommal adtam elő, három alkalommal saját eredményt ismertettem). Egyéb tevékenységek, amik az adott ponthoz kapcsolódhatnak: Felkérést kaptam, hogy referáljak egy cikket az Annals of Probability folyóirat számára, amit el is végeztem. / Társzserzővel írt cikkem másik szerzője   Olle Häggström a Chalmers University of Technology nemzetközileg elismert matematikusa / egy könyvrecenzióm egy részlete felkerült az adott könyv honlapjára (Joel Spencer, The Strange Logic of Random Graphs , Springer)  https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-662-04538-1  / Az Indiana Egyetemen tartottam egy rövid előadást a magyar matematikáról 2011-ben az ACES konferencián (ez nem matematikai konferencia volt, hanem az „Annual Central Eurasian Studies” eseménye, ahová Borhi László történész hívott meg) / Volt egy felkérésem záróvizsgán való részvételre a Műegyetemen, 2022-ben / Még a Morgan Stanley dolgozójaként volt egy felkérésem részt venni egy diplomamunka bírálatában. / Részt vettem az „Gráfok, geometria, véletlen, algoritmusok” OTKA-ban, http://real.mtak.hu/1967/   A fentieken kívül részt vettem számos konferencián, de itt igyekeztem azokat az eseményeket kiemelni, ahol elő is adtam.

Tudományos és publikációs tevékenység:

MTMT hivatkozás (kötelező): feltöltés alatt

 

 

Folyóirat cikkek:

A factor of iid with uniform marginals and infinite clusters spanned by equal labels

Elfogadva, Ergodic Theory and Dynamical Systems

https://arxiv.org/abs/1111.3067

Invariant monotone coupling need not exists

Annals of Probability, Vol 41, No 3A, May 2013

https://projecteuclid.org/journals/annals-of-probability/volume-41/issue-3A/Invariant-monotone-coupling-need-not-exist/10.1214/12-AOP767.full

Some-two dimensional finite energy processes (with Olle Häggström)

Electronic communications in Probability Vol 14, 2009

https://projecteuclid.org/journals/electronic-communications-in-probability/volume-14/issue-none/Some-two-dimensional-finite-energy-percolation-processes/10.1214/ECP.v14-1446.full

Könyv:

Jegyzet:

Tanulmány: Examples of invariant processes on Cayley graphs

ez az Indiana Egyetemen írt tézisem, elérhető itt:

https://www.proquest.com/openview/2f99c54704746675d10e0935f1c30eb4/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750

Egyéb publikáció: Könyismertetések többek között a „Strange Logic of Random Graphs” könyvről. Illetve volt egy könyvfordítás amivel viszont még zajlik egy folyamat a kiadóval.

Ismeretterjesztő cikk : Mi is a … perkoláció (Pete Gáborral)

Érintő, Elektronikus Matematikai Lapok, 16. szám 2020 június

https://ematlap.hu/tudomany-tortenet-2020-11/957-mi-is-az-a-perkolacio