Tomori Pál Főiskola

 

Lakatos Andor, PhD
főiskolai docens
Bölcsészettudományi Tanszék
Iroda: Budapest
Telefon: +361/362-1551
e-mail: lakatos(pont)andor(kukac)tpfk.hu

Fogadóóra: előzetes egyeztetés alapján

 

 

Név: Dr. Lakatos Andor

Születési év: 1968

Dr. Lakatos Andor történész, levéltáros, muzeológus 1995 óta a Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár vezetője, 2010-től a Tomori Pál Főiskola Bölcsészettudományi Tanszékének oktatója. Levéltáros munkája révén, több mint huszonöt éve találkozik rendszeresen a családkutatókkal, szakmai tevékenységében hangsúlyos az egyházi levéltárak anyakönyvi és helytörténeti forrásainak feltárása és bemutatása. 2010 végén, a hazai levéltárak körében elsőként indult internetes tartalomszolgáltatás Kalocsán a dokumentumok digitális képfelvételeivel, majd 2013-ban anyakönyvi adatbázis Kalocsa és szállásai anyakönyvi bejegyzéseinek teljes szövegű átírásával.

 

Végzettség és szakképzettség:

 • ELTE BTK egyetemi diploma, történész, levéltáros, muzeológus

 

Munkahely(ek), munkakör(ök):

 • Tomori Pál Főiskola, főiskolai docens
 • Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár, levéltárvezető

 

Tudományos fokozat: PhD

Tudományos/művészeti akadémia cím/tagság: MTA-SZAB Modernkori Egyháztörténeti Bizottsága, alelnök

Ösztöndíjak:

 • 1995: Osztrák Magyar Akció ösztöndíja a Osztrák Állami Levéltárban
 • 1997-1999: Faludi Ferenc Akadémia ösztöndíja
 • 2002-2003: MTA-Sasakawa Alapítvány ösztöndíjasa
 • 2004: Janineum kutatói ösztöndíj Bécsben.

 

Az eddigi oktatói tevékenység

 • Oktatott tárgyak: Vallási néprajz, Bevezetés az esztétikába, Ókeresztény művészet, Esztétikatörténet, Építészettörténet és műemlékvédelmi alapismeretek
 • Oktatásban eltöltött idő: 5 év
 • Oktatás idegen nyelven, külföldi intézményben: -

 

Az eddigi szakmai gyakorlat és eredményei:

Az oktatott tárgy/tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenységének kapcsolata

 • az elmúlt 5 év szakmai, tudományos munkássága a szakterületen: -
 • az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció:
  • L. az oktató bibliográfiáját

 

Tudományos/szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések: -

 • 1998-tól a kultúráért felelős minisztérium megbízásából szakfelügyelő a nyilvános magánlevéltárakban
 • 1996-tól: Magyar Levéltáros Egyesület (MLE) és a Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete (MELTE) tagja, 2000-2008: MLE országos választmányának tagja
 • 2002-től: a MELTE Intézőbizottságának tagja, 2002-2006 között az Egyesület titkára, 2006-tól gazdasági ügyintézője
 • 2008: Egyházi Muzeológusok Egyesülete (EME) tagja
 • 2007: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Tudományos Díja
 • 2013: Pauler Gyula Díj

 

Publikációs jegyzék:

https://m2.mtmt.hu/api/author/10048345

 • Könyvek, önállóan megjelent kiadványok:
  • A Kalocsai Érseki Kincstár – ismertető füzet, (Szerk. Lakatos Adéllal együtt) Kalocsa, 2008. 24 o. Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények kiadványai 5.
  • A Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár térképtára 1749-1945. (DVD kiadvány, szerk. Lakatos Andor) KFL-Arcanum Adatbázis Kft. 2009. Mintegy 826 leírási tétel, 1500 db térkép leírását és szkennelt képanyagát tartalmazza.
  • A Kalocsai Érsekség 100 esztendeje (1909-2009). A Kalocsa-Bácsi Érsekségtől a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyéig. Kiadó: Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye, 2009. Nyomdai előkészítés: Remény Kiadó, Pozsony. 552 o. I. rész: A változások évszázada - fejezetek a Kalocsai Főegyházmegye 20. századi történetéből 1909-1999. 5-464.o.
  • A Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár (KFL) - levéltárismertető. Szerk.: Lakatos Andor. Megjelent az Év Levéltára Díj átvétele alkalmából, Kalocsa, 2013. A Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények kiadványai 6. 36 o.
  • Patachich Ádám érsek 1784-es hagyatéki leltára (forráskiadvány). Szerk.: Lakatos Adél. Kalocsa, 2013. A Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények kiadványai 7. 122 o. (Latin nyelvű források átírása-fordítása)
 • Tanulmánykötetekben, folyóiratokban megjelent munkák:
  • Szép Ferenc a kalocsai források tükrében. In: Meggyőződésem parancsolja. Szép Ferencz emlékére Szerk.: Biacsi Antal, Keresztény Értelmiségi Kör megbízásából kiadja az Agapé Könyvkiadó Kft. Szabadka, 2007. 85-128.o.
  • Gróf Zichy Gyula a kalocsai érseki széken (1923-1942). In: Emlékkötet Zichy Gyula tiszteletére, szerk. Horváth István – Kikindai András. Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány – Pécsi Püspökség, Budapest-Pécs 2007. 111-133.o.
  • Egyházi levéltárak Magyarországon a 21. század elején – fordulóponton? In Levéltári Szemle LVII. évf. 2007/3. szám 4-16. o.
  • Az anyakönyvek kutatásának tapasztalatai és lehetőségei az egyházi levéltárakban. in A Magyar Levéltárosok Egyesülete 2007. évi vándorgyűlése (Nyíregyháza, 2007. aug. 22-24.) Szerk. Bilkei Irén, MLE, Bp. 2008. 155-167.o.
  • A Kalocsai Érseki Kincstár - ismertető (Lakatos Adéllal együtt) in Magyar Múzeumok 2007/4. 30-33.o.
  • Ein Blick in die Welt der Ungarischen Kirchenarchive nach 2000 – allgemeine Übersicht der Ungarischen Kirchenarchive, in Scrinium – Zeitschrift des Verbandes Österreichischer Archivarinnen und Archivare Band 61/62. (2007/2008) 232-246 pp.
  • Fejezetek a Főegyházmegye 20. századi történetéből – történeti áttekintés. in A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye almanachja. Kalocsa, 2008. 13-47.o.
  • Az egyházi levéltárak (nyilvános magánlevéltárak adatbázisai), in Levéltári adatbázisok összefoglaló elemzése (az NKA Levéltári Szakmai Kollégiuma megbízásából alakult munkabizottság jelentése) Budapest, 2008. február – 52-60.o.
  • Az egyházi anyakönyvek digitalizálásának lehetőségei. Módszertani tanulmány, Az NKA megbízásából készült módszertani tanulmány levéltárunkban készült, társszerzői Biszak Sándor és Vajk Ádám. Közölve a Magyar Levéltárosok Egyesülete honlapján: http://www.leveltaros.hu/akvi_tanulmany.pdf
  • Jezsuita oktatás-nevelés Kalocsán (1860-1948). In: Múlt és jövő. A magyar jezsuiták száz éve (1909-2009) és ami abból következik. Szerk.: Molnár Antal és Szilágyi Csaba, METEM, Budapest, 2010. 75-93.o.
  • Trianon árnyékában. Statisztikai adatok és megfigyelések a Kalocsai Főegyházmegye 20. századi történetéhez. In: Dr. Bábel Balázs: Hit, erkölcs, történelem. Porta Könyvek, Farkas Galéria Bt., Kecskemét, 2010. 87-98.o.
  • A Kiskunfélegyházi Szent István Plébánia 125 éve (1885-2010) Kiskunfélegyháza, 2010. 199 o. – lektorálás
  • Közösségkutatás a 21. században - Communio-projekt Kalocsán címmel ismertető jelent meg a Bácsország (Vajdasági honismereti szemle) 2011/2. (57.) számában (147-148.o.) Az írás röviden beszámol a projekt célkitűzéseiről, a feldolgozás módjáról és eredményeiről, az e-kutatás tapasztalatairól és a munkálatok támogatóiról is.
  • Liszt Ferenc és Haynald Lajos – egy 19. századi barátság emlékei Kalocsán. In: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 2011/1-2. (101-112.o.)
  • Kálmán Peregrin OFM: Dokumentumok Grősz József kalocsai érsek hagyatékából (1956-1957) Szent István Társulat, 2011.(lektorálási munka).
  • Lakatos Andor: Az egyházmegyei sematizmusok, körlevelek használatának lehetőségeiről - kalocsai tapasztalatok alapján. In: A 20. század egyház- és társadalomtörténetének metszéspontjai. Tanulmányok a Pécsi Egyházmegye 20. századi történetéből. Szerk.: Bánkuti Gábor, Varga Szabolcs, Vértesi Lázár. Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, Pécsi Egyháztörténeti Intézet, Pécs, 2012. Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis VIII. 57-63.o.
  • Fehér Zoltán: Bátyai nemesek és nemesi közbirtokosság a XVIII-XX. században. Kalocsa, 2013. (lektorálás).
  • Egyházmegyei zsinatok (szinódusok, konferenciák, tanácskozmányok) az újkori Kalocsa-Bácsi Főegyházmegyében. In: Katolikus zsinatok és nagygyűlések Magyarországon a 16-20. században Budapest-Pécs, 2014. Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis X. 201-215.o.
  • Szűz Mária tiszteletéről 1951-ben, a Kalocsai Főegyházmegyében. In: Határjelek és hagyásfák. A hetvenedik életévébe lépő Bárth János tiszteletére írott tanulmányok. Szerk. Kothencz Kelemen, Baja, 2014. Bajai Dolgozatok 18. 605-616.o.