Tomori Pál Főiskola

 

Kovács Laura, PhD
főiskolai docens
Gazdálkodástudományi és Módszertani Tanszék
Iroda: Budapest
Telefon: +361/362-1551
e-mail: kovacs(pont)laura(kukac)tpfk.hu

Fogadóóra: egyéni egyeztetés alapján

 

 

Név: Dr. Kovács Laura

Születési év: 1984

Végzettség és szakképzettség:

 • okleveles politológus, PTE BTK Politikai Tanulmányok Tanszéke, 2008

 

Jelenlegi munkahely(ek), munkakör(ök):

 • Tempus Közalapítvány, nemzetköziesedési referens („kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot adott)
 • Tomori Pál Főiskola – főiskolai docens

 

Tudományos fokozat: PhD, politikatudomány, 2014. Az értekezés címe: Magyar önkormányzatok részvétele az európai önkormányzati hálózatokban

Az eddigi oktatói tevékenység

 • 2008-2014 között oktatási tevékenység a következő tárgyakból: Helyi önkormányzatok hálózatosodása Európában (saját kidolgozású tárgy) Európai integráció intézményei-dokumentumelemzés
 • Oktatásban eltöltött idő: 7 év
 • Oktatás angol nyelven: The Hungarian System of Local Government
 • OOktatás óraadóként, vagy másodállásban: 2008-2014 PTE BTK Politikai Tanulmányok Tanszéke: Helyi önkormányzatok hálózatosodása Európában, (saját kidolgozású tárgy) Európai integráció intézményei-dokumentumelemzés, The Hungarian System of Local Government
 • Kutatás és tananyagfejlesztés: Kutatásaiban a hazai területi kormányzásra, az önkormányzatok határon túlnyúló kapcsolataira, európai uniós képviseletükre és érdekérvényesítésükre koncentrál. Kutatási területén való jártasságát bizonyítja a témában megjelent számos publikáció, hazai és külföldi konferenciákon tartott előadás valamint több elnyert külföldi ösztöndíj, illetve témájához kapcsolódó országos (OTKA) kutatásokban való részvétel.

 

Az oktatott tárgy/tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenységének kapcsolata

 • a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció!), kutatási-fejlesztési, alkotói, művészeti eredmények:
  • Kovács Laura: A nemzetközi szervezetek hatása a területi kormányzási modellek formálására. In: Pálné Kovács Ilona (szerk.): A magyar decentralizáció kudarca nyomában Dialóg Campus Kiadó, 2016 (ISBN: 978-615-5376-83-2)
  • Kovács Laura: Önkormányzati hálózatosodás Európában – magyarországi vonatkozások, Államtudományi Műhelytanulmányok, 5: pp. 2-11, 2016
  • Kovács Laura: Nemzetközi szervezetek területi kormányzásra gyakorolt hatása, Új Magyar Közigazgatás (3) pp. 21-27. 2015
  • Kovács Laura: Hazai tapasztalatok a transznacionális önkormányzati együttműködések terén, Köztes Európa: Társadalomtudományi Folyóirat: a VIKEK Közleményei VI:(14) pp. 181-190. 2014
  • Kovács Laura: A model of a successful issue network of local authorities in the field of Roma inclusion, In: Gerner Zsuzsanna, Kupa László (szerk.) Ethnisches Leporello:Exemplifizierung ethnischer Kooperationen aus Mitteleuropa. Hamburg: Verlag Dr. Kovac, pp. 55-66., 2014 (ISBN:978-3-8300-7589-9)
  • Kovács Laura: A megyei önkormányzatok nemzetközi kapcsolatainak áttekintése In: Pálné Kovács Ilona (szerk.): Európában a megye tudományos konferencia – Reform előtt? BMÖ Hivatala, Pécs, /ISBN:978-963-7187-32-2/ 2010
  • Kovács Laura: International Cooperation of Local Authorities against Discrimination. In: Zsuzsanna Gerner & László Kupa (Hrsg.) Minderheitendasein in Mittel- und Osteuropa – interdisziplinär betrachtet. Verlag Dr. Kovac, Hamburg /ISBN 978-3-8300-5676-8/ pp. 251-259. 2011
  • Kovács Laura: Helyi önkormányzatok hálózatainak szerepe a globális kormányzásban In: Tér és Társadalom 2009/4. szám
  • Kovács Laura: A megyei önkormányzatok nemzetközi kapcsolatainak főbb jellemzői. In: Comitatus: Önkormányzati Szemle 185: pp. 44-49. 2009
  • Kovács Laura: Networking of local governments in Central and Eastern Europe. In: Public Administration of the Future. NISPAcee Press, Varna, Bulgaria, Presented Papers from the 19th NISPAcee Annual Conference, /ISBN: 978-80-89013-55-5/ 2011
 • az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség:
  • 2017-2018, kutató - „Jó Önkormányzat - a jó állam részét képező teljesítőképes és intelligens önkormányzati menedzsment 2016/63/NKE-ÁKK” Kutatási program / Ludovika Kiemelt Kutatóműhely, Nemzeti Közszolgálati Egyetem
  • 2012-2015 OTKA kutató - MTA KRTK Dunántúli Tudományos Osztálya által “A kormányzati decentralizáció biztosítékai Magyarországon” címmel elnyert pályázat keretében.
  • 2010-2013 OTKA kutató „Pécs a többszintű kormányzás csapdájában” című kutatás keretében a többszintű kormányzás európai uniós értelmezése, az uniós monitoring rendszer gyakorlati alkalmazásának vizsgálata és elemzése. (PTE BTK Politikai Tanulmányok Tanszéke)
  • 2009 MTA RKK Dunántúli Tudományos Intézetében a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének megbízásából készült „A megyei önkormányzatok helyzete 2009-ben” című kutatás keretében a megyei önkormányzatok nemzetközi kapcsolatainak vizsgálata.

 

Ösztöndíjak:

 • 2014 – Nemzeti Kiválóság Program, Jedlik Ányos Doktorjelölt Ösztöndíj, kiváló minősítés
 • 2014 – Campus Hungary rövid tanulmányút, (konferenciarészvétel) Cork, Írország
 • 2012 – Pro Renovanda Cultura Hungariae Duna táji Népek Kutatása szakalapítvány ösztöndíja
 • 2011 – Karl-Franzens-Universität Graz, Österreichisches, Europäisches und Vergleichendes Öffentliches Recht, Politikwissenschaft und Verwaltungslehre-oktatói tanulmányút, Graz, Ausztria.
 • 2010 - University of Leicester, Deptartment of Politics and International Relations (Erasmus)
 • 2010 – Univerza Na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, Koper. Interntional Mediterranean Summer School of Theoretical and Applied Humanities, META Humanities. Koper, Szlovénia.

 

Szervezeti tagságok: Magyar Politikatudományi Társaság, Magyar Regionális Tudományi Társaság