Tomori Pál Főiskola

 

Gyulaffy Béláné Dr. Berényi Mária, PhD
főiskolai tanár
Pénzügyi Tanszék
Iroda: Budapest
Telefon: +361/362-1551
e-mail: mgyulaffy@gmail.com
e-mail: gyulaffy(pont)belane(kukac)tpfk.hu

Fogadó óra: minden kedden 12-14 óra között

 

 

Név: Gyulaffy Béláné dr. Berényi Mária

Születési év: 1948

Végzettség és szakképzettség:

 • okl. üzemgazdász 346/1971. PSZF
 • okl. közgazdász Á-39/1975-76.L.MKKE

 

Munkahely(ek), munkakör(ök):

 • Tomori Pál Főiskola

 

Tudományos fokozat: PhD (közgazdaságtudományok tudományág társadalomtudomány tudományterület 2006)

Tudományos/művészeti akadémia cím/tagság: -

Ösztöndíjak: -

Az eddigi oktatói tevékenység
1971-től folyamatos - pénzügyek területén kifejtett oktatói tevékenység a következő tárgyakban: pénzügyek alapjai, vállalati pénzügyek, társasági pénzügyek, nemzetközi pénzügyek, külgazdasági pénzügyek, tőzsdék és tőzsdei számítások (pénzügyi piacok), vállalati pénzügyek (Amiens-i egyetem 1 hónap), adózás, pénzügyi tervezés és elemzés, üzleti etika, államháztartás.

Az eddigi szakmai gyakorlat és eredményei:
több cég átalakulása kapcsán átvilágítás készítése team munkában, a tőzsde megalakulását követően a számítógépes tőzsdeelemzés oktatásba történő bevezetése, BMGE és NYME doktori iskoláiban opponensi tevékenység

Az oktatott tárgy/tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenységének kapcsolata

 • az elmúlt 5 év szakmai, tudományos munkássága a szakterületen: -
  • Gyulaffy Béláné dr.: Érdek-cash kérdések – pénzügyi döntések a menedzserek és a tőketulajdonosok szempontjai (Győr 2011. Konferenciakiadvány)
  • Gyulaffy Béláné dr. – Dr. Daubner Katalin – Dr. Meszlényi Rózsa: Invest in Ethical Capital (In: Róbert Stefki, Miroslav Frankovsky, Ján Vravec (Eds.): Management 2012, Researc in Management and Business int he Light of Pratical Needs, pp. 135-138. University of Presov in Presov, Faculty of Management, Slovakia 2012)
  • Gyulaffy Béláné dr.: Nemzetközi pénzpiac – spekuláció – pénzmosás (Kalocsa 2013. Konferenciakiadvány . oldal)
  • Gyulaffy Béláné dr.: Üzleti etika (TPF kiadvány, saját jegyzet 2014. .. 92 oldal)
  • Gyulaffy Béláné dr. – Dr. Daubner Katalin . Dr. Meszlényi Rózsa: Prospects in tourism in geographical vicinity (Temesvári konferenciára küldött cikk 2014. közlésre elfogadva)
 • az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció:
  • Dr. Décsy Jenő – Gyulaffy Béláné dr.: Külgazdasági pénzügyek (PERFEKT 232/1996, ISBN: 963 394 244 6 oldalszáma: 321)
  • Dr. Tétényi zoltán – Dr. Gyulai László – Gyulaffy Béláné dr.: Pénzügyi, finanszírozási feladatcsoport ismereteinek alkalmazása (PERFEKT 007-B/1998. ISBN: 963 394 327 2 és oldalszáma: 773)
  • Gyulaffyné dr. Berényi Mária: Tőzsdeelemzés (SALDO 2000. ISBN 963 621 945 1 és oldalszáma 134)
  • Gyulaffy Béláné dr. Berényi Mária: Pénz-, pénzügyi összefüggések (SALDO 2006. ISBN 10 963 638 186 0 és ISBN 13 978 963 638 186 8 és oldalszáma294)
  • Gyulaffy Béláné dr.: A globalizáció és a gazdaság – világgazdasági összefüggések (TPF 2009. Kalocsa, 119 oldal főiskolai jegyzet)

 

Tudományos/szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések: Magyar Értékelemző Társaság tagja vagyok, valamint „Kiváló külkereskedelmi dolgozó”, „Kiváló pénzügyi dolgozó” és „Életpályadíj” elismerések birtokosa

Publikációs jegyzék (2010-2014):

https://m2.mtmt.hu/api/author/10048161

 • Gyulaffy Béláné dr.: Vámismeretek (jegyzet, Tomori Pál Főiskola 2010)
 • Gyulaffy Béláné dr.: Érdek-cash kérdések – pénzügyi döntések a menedzserek és a tőketulajdonosok szempontjai (Győr. 2011)
 • Gyulaffy Béláné dr.: Eurodilemmák - se vele, se nélküle? . . . . és mégis fontos a léte! (TPFK 2011)
 • Gyulaffy Béláné dr. – Dr. Daubner Katalin – Dr. Meszlényi Rózsa: Globalizáció – turizmus – regionális értékek jellemzői Kalocsán (TPFK 2011)
 • Gyulaffy Béláné dr. – Dr. Daubner Katalin – Dr. Meszlényi Rózsa – Dr. kapitány József: Differences of Interest between the Management and the Öwner of a Company (Novi Smocovec – Management 2012. Research in management and business sin the light of practical needs)
 • Gyulaffy Béláné dr. – Dr. Daubner Katalin – Dr. Meszlényi Rózsa: Invest in Ethical Capital (Management 2012. - Novi Smocovec)
 • Dr. Daubner Katalin – Gyulaffy Béláné dr. – Dr. Meszlényi Rózsa: The Economic Röle of Transnational Corporations (Management 2012 – Novi Smocovec)
 • Gyulaffy Béláné dr.: Nehéz-cash megoldás - etikai befektetés édesvíztárolókba (2012. Kalocsa)
 • Gyulaffy Béláné dr.: Nemzetközi pénzpiac – spekuláció – pénzmosás (Kalocsa 2013)
 • Daubner Katalin – Gyulaffy Béláné – Meszlényi Rózsa: The Economic Role of Transnational Corporations In: Róbert Stefko, Miroslav Frankovsky, Ján Vravec (Eds.): Management 2012, Research in Management and Business int he Light of Pratical Needs, pp. 124-129. University of Presov in Presov, Faculty of Management, Slovakia 2012
 • Gyulaffy Béláné – Daubner Katalin – Meszlényi Rózsa – Kapitány József: Differences of Interest Between the Management and the Owner of a Company Corporations In: Róbert Stefko, Miroslav Frankovsky, Ján Vravec (Eds.): Management 2012, Research in Management and Business int he Light of Pratical Needs, pp. 130 - 134. University of Presov in Presov, Faculty of Management, Slovakia 2012
 • Gyulaffy Béláné – Daubner Katalin – Meszlényi Rózsa: Invest in Ethical Capital
  In: Róbert Stefko, Miroslav Frankovsky, Ján Vravec (Eds.): Management 2012, Research in Management and Business int he Light of Pratical Needs, pp. 135 - 138. University of Presov in Presov, Faculty of Management, Slovakia 2012
 • Gyulaffy Béláné dr. – Dr. Daubner Katalin – Dr. Meszlényi Rózsa: Prospects in tourism in geographical vicinity (Temesvári konferenciára küldött cikk, 2014. közlésre elfogadva)
 • Gyulaffy Béláné dr. – Dr. Daubner Katalin – Dr. Meszlényi Rózsa – Dr. Kapitány József: Issues of Management and Management ethics in Company Operations (Eperjesi konferenciára küldött cikk, 2014. közlésre elfogadva)
 • Dr. Daubner Katalin – Gyulaffy Béláné dr. – Dr. Meszlényi Rózsa: Service Guarantees in Tourism (Eperjesi konferenciára küldött cikk, közlésre elfogadva.
 • Gyulaffy Béláné dr. : Üzleti etika (TPF jegyzet 2014. ISBN szám kérés folyamatban)

 

Opponensi tevékenység:

 • Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Gazdasági folyamatok elmélete és gyakorlata doktori iskola
  Pappné Nagy Valéria: A magyar gazdaság transznacionalizálódási folyamata (2009/2010.)
 • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Műszaki Menedzsment Gazdálkodás és Szervezéstudományi Doktori Iskola
  Zsolnai Alíz: A banki tőkekövetelményi szabályok és a hazai hitelintézetek egyedi vetületei (2012)