Tomori Pál Főiskola

 

Fata Ildikó, PhD
minőségirányítási vezető, főiskolai docens
Idegen Nyelvi Oktatási Központ
Iroda: Budapest
Telefon: 061/3621551
e-mail: fata(pont)ildiko(kukac)tpfk.hu

Fogadóóra: szerda 12:00-14:00, továbbá előzetes egyeztetés alapján egyéb időpontban

 

 

Név: Dr. Fata Ildikó

Születési év: 1973

Végzettség és szakképzettség:

 • ELTE BTK 1997 német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár
 • ELTE BTK 2000 orosz nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

 

Munkahely(ek), munkakör(ök):

 • 2016. 09.01 Tomori Pál Főiskola, német nyelvtanár, főiskolai docens

 

Tudományos fokozat: PhD – fokozatszerzés éve: 2008. (Nyelvtudományok, germanisztikai szakterület ’summa cum laude’)

Tudományos/művészeti akadémia cím/tagság: -

Ösztöndíjak: 

1993/94. 1 félév – DAAD hallgatói ösztöndíj a Heidelbergi Egyetem Germanisztika Tanszékén

1998-1999 – DAAD doktori ösztöndíj a Trieri Egyetem Német mint Idegennyelv Tanszékén

2010. 10. hó – ERASMUS vendégtanári ösztöndíj a Bécsi Egyetem Fordítástudományi Tanszékén

 

Az eddigi oktatói tevékenység

 • 1997-1998 nyelvtanár, PPKE BTK Nyelvi Intézet
 • 2000-2009 egyetemi tanársegéd, PPKE BTK Germanisztikai Intézet
 • 2009-2016 egyetemi adjunktus, SZIE Idegen Nyelvi Kommunikáció és Fordítóképző Tanszék
 • idegennyelvi (általános és szakmai) kurzusok, nyelvvizsga felkészítők, nyelvészeti és fordítástudományi tárgyak

Oktatott tárgyak:

Idegen nyelv, Szakmai idegen nyelv, Szakfordítás, Bevezetés a nyelvészetbe, Lexikológia-lexikográfia

Az oktatott tárgy/tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenységének kapcsolata:

az elmúlt 5 év szakmai, tudományos munkássága a szakterületen:

Fata, Ildikó: Latintanítás és szótárak a rendszerváltástól napjainkig. In: Eőry Vilma; Tóth Ágoston (szerk.): A szótár az oktatásban: A lexikográfiától a szótárhasználatig. Budapest: Tinta Könyvkiadó, pp 107-126 (2021).

Fata, Ildikó (szerk.); Fischer, Márta (szerk.): Tudományterületek találkozása: Köszöntő kötet Muráth Judit tiszteletére. Pécs: PTE KTK, 296 p, (2021).

Fata, Ildikó: Tanulói szótárak: jelen és jövő. In: Fata, Ildikó (szerk.); Fischer, Márta (szerk.): Tudományterületek találkozása: Köszöntő kötet Muráth Judit tiszteletére. Pécs: PTE KTK, pp 31-46, (2021).

Fata, Ildikó; Muráth, Judit: Zur Meta-Fachlexikographie in Ungarn. In: Muráth, Judit (szerk.): LSP Lexicography – Hungarian Lexicography III. Budapest: Akadémiai Kiadó; pp 15-27. (2021)

Fata, Ildikó; Muráth, Judit: A magyarországi meta-szaklexikográfiai kutatásokról. In: Muráth, Judit (szerk.): Magyar szaklexikográfia. Budapest: Tinta Könyvkiadó. pp 37-74. (2020)

 

az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció:

Fata, Ildikó: Chancen und Perspektiven eines neuen Wörterbuchtyps: Das zweisprachige Lernerwörterbuch für Fachsprachen. HERMES: Journal of Language and Communication Studies. pp 119-137. (2011).

Fata, Ildikó: Learning Specialised Translation with Specialised Dictionaries for Learners. In: Fuertes-Olivera, Pedro-A. (szerk.): Specialised Dictionaries for Learners: A Festschrift in honour of Enrique Alcaraz Varó. New York/Berlin: De Gruyter Verlag; pp 83-103. (2010).

Fata Ildikó: Zwei Sprachen – Vier Begriffssysteme.: Profil und Design eines lexikographi-schen Werkes zur Rentenversicherung. MAGYAR TERMINOLÓGIA 2012:(1) pp. 118-130. (2012)

 

Fata Ildikó: Das zweisprachige Translationswörterbuch für Fachsprachen in der wissenschaftlichen Theorie und Praxis. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2009. 198 p. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához; 93.)

 

Fata, Ildikó: Magyar-német, német-magyar nyugdíjbiztosítási szakszótár. Szeged: Grimm Könyvkiadó, 2005.

 

Tudományos/szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések:

2000Német Nyelvtanárok Magyarországi Egyesületének (UDV) tagja

2003 – Magyar Germanisták Társaságának (GUG) tagja

2005 – Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének (MANYE) tagja,

2008-tól a MANYE választmányi ülések állandó meghívottja, az ülések jegyzőkönyv vezetője.

2008 – Magyar Nyelv Terminológiai Tanácsának (MaTT) tagja

2010-től az ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskolájának felkérésére doktori védési bizottságok tagja, illetve titkára

2010-ben és 2012-ben az MTA Nyelvtudományi Bizottságának keretei között működő Szótári Munkabizottság felkérésére a „Kiváló magyar szótár” versenyben felkért bírálója

2013-tól – Szaknyelvoktatók és -Kutatók Országos Egyesületének (SZOKOE) tagja

2013-tól – Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének (MANYE) titkára

2014-től a Modern Nyelvoktatás című folyóirat lektora és recenzense

2018-tól – Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének (MANYE) főtitkár-helyettese, pénztárosa

2020-tól MTA Szótári Munkabizottságának tagja

2020 – Tomori Pál Főiskola „Az év publikációja” díj

 

Tudományos és publikációs tevékenység:

MTMT hivatkozás (kötelező): https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10024251

 

 • az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség:
  • felsőoktatásban szerzett 22 év szakmai tapasztalat
  • 2013 óta a MANYE (Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete) titkára