Tomori Pál Főiskola

 

 

 

 

Vezetéknév / Utónév

dr. Lipécz György

Tanszék:

Gazdaságtudományi és Módszertani Tanszék

Iroda

Budapest

 

 

E-mail

lipecz.gyorgy@tpfk.hu

Fogadóóra

minden kedd 11:30 - 13:30

 

 

Szakmai tapasztalat

 

Időtartam

2016 júl. 1-től máig (2022-23-1)

Foglalkozás / beosztás

 

Főiskolai oktató / főiskolai tanár, tanszékvezető

Tomori Pál Főiskola

Főbb tevékenységek és feladatkörök

 

Oktatott tárgyak:

 • Gazdasági matematika I.
 • Gazdasági matematika II.
 • Statisztika I.
 • Statisztika II.
 • Döntéselmélet és módszertan

 

Időtartam

1999 - 2017

Foglalkozás / beosztás

 

Főiskolai oktató / főiskolai tanár, 2003-2015 tanszékvezető

Általános Vállalkozási Főiskola / IBS (2015/16)

Főbb tevékenységek és feladatkörök

 

Oktatott tárgyak:

 • Leíró statisztika, Következtető statisztika
 • Analízis
 • Operációkutatás
 • Döntéselmélet és módszertan
 • Mikroökonómia, makroökonómia

 

Időtartam

2000 - 2004

Foglalkozás / beosztás

Egyetemi oktató / egyetemi docens (részmunkaidőben)

Főbb tevékenységek és feladatkörök

Budapesti Műszaki Egyetem (Bp. 1111 Műegyetem rkp. 3.)

Oktatott tárgyak:

 • Mikroökonómia, makroökonómia

 

 

Időtartam

1999-2001

Foglalkozás / beosztás

Egyetemi oktató / egyetemi docens (részmunkaidőben)

Főbb tevékenységek és feladatkörök

Bp-i Közgazdaságtudományi Egyetem (Bp. Fővámház tér 8.)

Oktatott tárgyak:

 • Mikroökonómia
 • Makroökonómia
 • Analízis

 

 

Időtartam

1997-1999

Foglalkozás / beosztás

Főiskolai oktató / főiskolai docens

 Kereskedelmi és Gazdasági Főiskola, Szolnok

Főbb tevékenységek és feladatkörök

 Oktatott tárgyak

 • Közgazdaságtan, makro- és mikroökonómia
 • Gazdaságstatisztika I., II. 
 • Biztosításgazdaságtan (1997/98. tavaszi félév)

 

Időtartam

 

1996-1997

Foglalkozás / beosztás

Köztisztviselő, Tanácsos II.

Népjóléti Minisztérium (Bp. V. Arany János u. 5-7)

Főbb tevékenységek és feladatkörök

 Stratégiai munkacsoport

A Népjóléti Minisztériumban az egészségügyi ellátások makrogazdasági környezetének, államháztartási kapcsolatainak néhány részkérdésével foglalkoztam, és az egészségügyi törvénytervezet hatáselemzési munkálataiban vettem részt.

 

 

Időtartam

1988- 1990

Beosztás

Tudományos munkatárs

Központi Statisztikai Hivatal

Gazdaságkutató Intézet

1024 Budapest, Keleti Károly utca 5–7.

Főbb tevékenységek és feladatkörök

A KSH Gazdaságkutató Intézetében a makrogazdasági beruházások elemzése volt a fő munkaterületem, és résztvevője voltam az akkor (1988-ban) bevezetett adórendszer átfogó elemzését végző munkacsoportnak.

 

 

Intézmény, munkáltató

Időtartam

Budapesti Műszaki Egyetem (Bp. 1111 Műegyetem rkp. 3)

1976- 1999

Beosztások

egyetemi adjunktus (1983-1999-ig. 1996-tól részmunkaidőben)

egyetemi tanársegéd (1978-1983)

tudományos ösztöndíjas gyakornok (1976-1978)

Főbb tevékenységek és feladatkörök

 

Oktatott tárgyak:

 • Politikai gazdaságtan (1976-1989)
 • Mikroökonómia, makroökonómia
 • Pénzügyi számítások (spec. koll., 1994)
 • Vállalatgazdaságtan (1995)

 

 

Kutató munka

 

Főbb kutatási témák

 • A nemzetijövedelem-számítás néhány elméleti, módszertani, történeti problémája.
 • Pénzelméleti kérdések, a mikroökonómiai munkapiaci modellek néhány elvi problémája.
 • Valószínűségszámítási, döntéselméleti kérdések, paradoxonok.
 • A közgazdasági és döntéselméleti racionalitás modelljeinek relevanciája
 • Értékelméleti, és ehhez kapcsolódóan egyes közgazdasági matematikai kérdések. Ebben a témakörben a 80-as évek közepén 3 évig egy közgazdasági matematikai tanszékközi kutatócsoport szervezője és részvevője voltam. 

 

 

Tanulmányok, tudományos minősítés

 

Idő

1998

Képesítés

A Közgazdaságtudomány Kandidátusa CSc

Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa

Magyar Tudományos Akadémia Tudományos Minősítő Bizottsága

Idő

1983

Képesítés

Egyetemi doktori cím

Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa

Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem

Időtartam

1977 - 1980

Végzettség / képesítés

Politikai Gazdaságtan - Tervezés szakos középiskolai tanár

Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa

Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem

Kiegészítő tanári A szak

 

 

 

Egyéni készségek és kompetenciák:

 

Anyanyelv:

magyar

Egyéb nyelv(ek):

német (középfokú állami nyelvvizsga), angol: szakmai szövegek olvasása

 

Publikációk:

https://m2.mtmt.hu/api/author/10057866

Szakmai tagságok:

 

Magyar Közgazdasági Társaság tagság (1980-tól)

Magyar Statisztikai Társaság (1989-től)