Tomori Pál Főiskola

 

 

Csanádi-Bognár Szilvia, PhD
oktatási rektorhelyettes, főiskolai docens
Társadalom- és Bölcsészettudományi Tanszék
Iroda: Budapest
Telefon: +361/362-1551
e-mail: csanadi-bognar.szilvia(kukac)tpfk.hu

Fogadóóra: ninden kedd 11:00-13:00

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Végzettség és szakképzettség:

 

2018: PHD fokozat, ELTE, BTK, Filozófiatudományi Doktori Iskola, Esztétika Program

2003: Magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár,ELTE-BTK

2006: Művészettörténész, ELTE-BTK

2006: Esztéta, ELTE-BTK

 

Munkahelyek és munkakörök:

Tomori Pál Főiskola – főiskolai docens

 

 

Oktatott tárgyak:

Esztétikatörténet, Művészetfilozófia, Művészetszociológia, Retorika, Kommunikáció, A művészettörténet-tudomány alapjai

 

Képzőművészeti publikációk:

Az Ars Hungarica, Balkon, Fotóművészet, Holmi, Irodalomtörténet, Magyar Műhely, Műértő, Új Művészet, Prae.hu, A Szív, Vigilia folyóiratokban.

 

 

Az oktatott tárgyak kapcsolata a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációkkal:

Kazinczy Ferenc és a magyar művészettörténeti nyelv, in: Ars Hungarica, Klny., 2008/1-2., 93-178.

Werther sem tudja, A kifejezés bizonytalansága és az esztéta megnyilatkozás Goethénél, in: A “tudom-is-én-micsoda” fogalma: tanulmányok a modern esztétika korai történetéből, szerk. BARTHA-KOVÁCS Katalin, SZÉCSÉNYI Endre, L’Harmattan, Bp., 2010, 171-178.

Az illúzió törékenysége: perspektíva a modernitás és a modernizmus felől, in: Perspektíva a filozófiában, a matematikában és a művészetekben, szerk. Schmal Dániel, Pavlovits Tamás, Gondolat, Bp., 2015, 286-302.

Herder és a műalkotás határa, in: Különbség, 2016, március, 73-88.

A tér terhe, Herder Plastikja és a múzeum rituális jellege, in: Apertúra, 2016, tél, http://uj.apertura.hu/2016/tel/csanadi-bognar-a-ter-terhe-herder-plastikja-es-a-muzeum-ritualis-jellege/

A szerkezet mint az értelmezés ironikus alakzata Kondor irodalmi és képzőművészeti alkotásaiban, in: Neve korszakot jelöl, Tanulmányok Kondor Béla művészetéről, szerk. Fertőszögi Péter, Horváth Gyöngyvér, Marosvölgyi Gábor, Kogart Ház, Budapest, 2017, 151-172.

Távolságtartó, nosztalgikus, ironikus, groteszk, Csendéletváltozatok a kortárs művészetben, in: Tudományos Mozaik 18., 2020. https://portal.tpfk.hu/magyar-tudomanyos-mozaik

https://m2.mtmt.hu/api/author/10059143