Tomori Pál Főiskola

 

 

Bubryák Orsolya, PhD
főiskolai docens
Bölcsészettudományi Tanszék
Iroda: Budapest
e-mail: bubryak(pont)orsolya(kukac)tpfk.hu

Fogadóóra: előzetes egyeztetés alapján

 

 

Név: Dr. Bubryák Orsolya

Születési év: 1974

Végzettség és szakképzettség:

 • egyetemi diploma, művészettörténész, Pázmány Péter Kat. Egyetem, 2001.

 

Munkahely(ek), munkakör(ök):

 • Tomori Pál Főiskola – főiskolai docens

 

Tudományos fokozat: PhD, művészettörténet, 2010

Tudományos/művészeti akadémia cím/tagság: -

Ösztöndíjak: -

Az eddigi szakmai gyakorlat és eredményei:

 • MTA BTK Művészettörténeti Intézet (2002–): tudományos munkatársi, majd főmunkatársi, beosztásban végzett tevékenységek: részvétel az intézet kutatási projektjeiben, konferencia-szervezés, OTKA kutatási projekt vezetése (2012–2015), tudományos tanulmánykötet szerkesztése
 • MTA Művészeti Gyűjtemény, gyűjteményvezető (2011–2013): kiállítás-rendezés, kiállítási katalógus-szerkesztés

 

Az oktatott tárgy/tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenységének kapcsolata

 • az elmúlt 5 év szakmai, tudományos munkássága a szakterületen: -
  • Családtörténet és reprezentáció. A galgóci Erdődy-várkastély gyűjteményei. MTA BTK Művészettörténeti Intézet, Budapest 2013.
  • Nachbildung, Reproduktion, Kopie: Zum Phänomen der "Wiederholung" in der Porträtkunst des ungarischen Barock. In: Prinzip Wiederholung: Zur Ästhetik von System- und Sinnbildung in Literatur, Kunst und Kultur aus interdisziplinärer Sicht. Hg. von Károly Csúri, Joachim Jacob. Bielefeld: Aisthesis Verlag, 2015. pp. 213–251.
  • Rahmenbedingungen für Kunst und Kultur im Königreich Ungarn im 17. Jahrhundert. In: Barocke Kunst und Kultur im Donauraum, 2 Bde, Hg. von Karl Möseneder, Michael Thimann, Adolf Hofstetter. Petersberg: Michael Imhof Verlag, 2014. Bd. 1. pp. 160–176.
  • Kaiserkreuz für Kaisersberg. Ein Pfandleihgeschäft zwischen Kardinal Thomas Bakócz und dem Hause Habsburg. In: Wiener Archivforschungen: Festschrift für den ungarischen Archivdelegierten in Wien, István Fazekas. Hg. von Zsuzsanna Cziráki, Anna Fundárková, Orsolya Manhercz, Zsuzsanna Peres, Márta Vajnági. Wien: Institut für Ungarische Geschichtsforschung in Wien; Ungarische Archivdelegation beim Haus-, Hof- und Staatsarchiv, 2014. pp. 41–50.
  • Walch Máté és a pozsonyi Erdődy-palota. In: Kő kövön. Dávid Ferenc 73. születésnapjára. / Stein auf Stein. Festschrift für Ferenc Dávid, I–II. Szerk. Szentesi Edit, Mentényi Klára, Simon Anna. Vince kiadó, Budapest 2013. I. kötet, 631–654.
 • az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció:
  • „In Deo vici". Kegyesség és reprezentáció Erdődy Tamás (1558–1624) horvát bán műpártolásában. Studia Agriensia 27. (2008) 261–283.
  • The Treasures of Countess Erzsébet Rákóczi (1654–1707). In: Women Patrons and Collectors. Ed. by Susan Bracken, Andrea M. Galdy, Adriana Turpin. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2012. 83–100.
  • Egy 18. századi ingatlanspekuláns befektetései. Adatok Johann Christian Neupauer (1676–1735) bécsi építőtevékenységéhez. Művészettörténeti Értesítő 57. (2008) 1. 11–46.
  • „E meditullio basilicae erutum"? – Megjegyzések a székesfehérvári Szent István szarkofág provenienciájához. Ars Hungarica 35. (2007) 1. [2008] 5–28.
  • Egy polgári mecénás a 17. században: Weber János eperjesi főbíró (1612-1684). Ars Hungarica 31. (2003) 2. 225-280.

 

Tudományos/szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések:

 • MTA Köztestület tagja (2010–)
 • Ars Hungarica folyóirat, főszerkesztő-helyettes (2016–)
 • NKFIH zsűritag (2016–)
 • 2015: MTA Művészettörténeti Bizottság, „Opus Mirabile-díj” az előző év legjobb önálló publikációjáért (díjazott mű: Családtörténet és reprezentáció. A galgóci Erdődy-várkastély gyűjteményei. MTA BTK Művészettörténeti Intézet, Budapest 2013.), 2. helyezés
 • 2008: MTA Művészettörténeti Bizottság, „Opus Mirabile-díj” az előző év legjobb önálló publikációjáért (díjazott mű: „E meditullio basilicae erutum"? – Megjegyzések a székesfehérvári Szent István szarkofág provenienciájához. Ars Hungarica 35. [2007] 1. 5–28.) 1. helyezés