Tomori Pál Főiskola

 

Bognár Ferenc, PhD
egyetemi docens
Pénzügyi és Számviteli Tanszék
Iroda: Budapest
Telefon: +361/362-1551
e-mail: bognar(pont)ferenc(kukac)tpfk.hu

Fogadó óra: minden szerda 10-12 óra között

 

 

Név: Dr. Bognár Ferenc

Születési év: 1955

Végzettség és szakképzettség:

 • Közgazdaságtudományi Egyetem, Pénzügy szak Budapest (1982 - 1988), okleveles közgazda

 

Munkahely(ek), munkakör(ök):

 • Pénzügyi és számviteli szolgálat főnök 1978-1982 (Magyar Honvédség Honi Légvédelmi Hadsereg Kommendáns Zászlóalj)
 • Oktató/Tanszékvezető helyettes 1982-1991 (Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola - Katonai Pénzügyi Tanszék –Budapest)
 • Tudományos főmunkatárs 1991-2007 (Budapesti Corvinus Egyetem Védelemgazdasági Tanszék)
 • Egyetemi docens 2008 - 2014 (Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bólyai Kar/átalakulás után Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Logisztikai Tanszék)

 

Tudományos fokozat: Budapesti Corvinus Egyetem - Gazdálkodástani Doktori Iskola PhD. program (1996-2002), doktori védés (2005), „Cum Laude”

Tudományos/művészeti akadémia cím/tagság: -

Ösztöndíjak: -

Az eddigi oktatói tevékenység

 • 1982-1991 Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola Hadtáp és Pénzügyi Tanszék (főiskolai adjunktus)
 • 1991-2007 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem/Budapesti Corvinus Egyetem Védelemgazdasági Tanszék (tudományos munkatárs)
 • 2008-2014 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem/Nemzeti Közszolgálati Egyetem (egyetemi docens)
 • Oktatott tárgyak: Pénzügyek alapjai, Költségvetési számvitel, Katonai számvitel és információs rendszer, védelemgazdaságtan, controlling
 • Oktatásban eltöltött idő: 1982-2014 között 32 év
 • Oktatás idegen nyelven, külföldi intézményben:-

 

Az eddigi szakmai gyakorlat és eredményei:
Oktatási területeimen, controlling-katonai controlling, védelemgazdaságtan mikro- és makrofolyamatai, katonai számvitel és vezetői számvitel témákban átfogó ismereteket szereztem.

Az oktatott tárgy/tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenységének kapcsolata

 • az elmúlt 5 év szakmai, tudományos munkássága a szakterületen:
  • Controlling és alkalmazási lehetőségei a Katonai controlling alapjainak megteremtésében.
 • az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció:
  • Hadtudományi Lexikon: Fogalmak és címszavak a védelemgazdaság tárgykörében (Magyar Hadtudományi Társaság, 1996)
  • Védelmi szervezetek emberi erőforrás-gazdálkodása és ösztönzési rendszere (tankönyv, A védelemgazdaságmikrofolyamatai4. fejezet, BKE Védelemgazdasági Tanszék, Budapest, 1999)
  • A katonai gazdálkodás információs rendszere (tankönyv, A védelemgazdaságmikrofolyamatai5. fejezet, BKE Védelemgazdasági Tanszék, Budapest, 1999)
  • A katonai controlling (tankönyv, A védelemgazdaság mikrofolyamatai 6. fejezet, BKE Védelemgazdasági Tanszék, Budapest, 1999)
  • Katonai controlling, mint a katonai gazdálkodás egyik lehetséges vezetési módszertana a nemzetközi tapasztalatok tükrében (publikáció, Költségvetés, Pénzügy, Számvitel, HM KPSZH szakmai folyóirat 2003/1)
  • Controlling módszerek és technikák alkalmazásának lehetőségei a katonai gazdálkodás hatékonyabbá tétele, a védelmi szolgáltatás minőségének javítása érdekében a védelemgazdaság területén (publikáció, Hadtudomány 2005/6. szám)

 

Tudományos/szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések:-

 • 1996 A Magyar Honvédség hívatásos állományának illetmény és szociális ellátottságának helyzete (tanulmány, Honvédelmi Minisztérium részére)
 • 2000 Integrált informatikai rendszer a honvédelmi stratégia szolgálatában. Védelmi logisztika támogatása az SAP ügyviteli rendszerrel (SAP Hungary közös kutatás)
 • 2003 Az erőforrások hatékony felhasználásának tervezése a védelmi szférában, különös tekintettel a pénzbeni erőforrásokra – Controlling módszerek és technikák alkalmazásának lehetőségei a védelemgazdaság területén – (OTKA résztanulmány, a Biztonságpolitikai és Honvédelmi Kutatások Központja szervezésében)

 

Tudományos és publikációs tevékenység ( 2003-2007)

 • Folyóirat cikkek:
  • A költségvetési gazdálkodás hatékonyabbá tétele a védelmi szolgáltatás minőségének javítása érdekében (publikáció, Költségvetés, Pénzügy, Számvitel, HM KPSZH szakmai folyóirat 2000/1)
  • Gazdaságpolitikai szeminárium a Rissen Házban/Hamburg (publikáció, Költségvetés, Pénzügy, Számvitel, HM KPSZH szakmai folyóirat 2001/1)
  • Stratégiai tervezés és controlling a hatékony katonai gazdálkodás szolgálatában (publikáció, Költségvetés, Pénzügy, Számvitel, HM KPSZH szakmai folyóirat 2002/1)
  • Katonai controlling, mint a katonai gazdálkodás egyik lehetséges vezetési módszertana a nemzetközi tapasztalatok tükrében (publikáció, Költségvetés, Pénzügy, Számvitel, HM KPSZH szakmai folyóirat 2003/1)
  • Controlling módszerek és technikák alkalmazásának lehetőségei a katonai gazdálkodás hatékonyabbá tétele, a védelmi szolgáltatás minőségének javítása érdekében a védelemgazdaság területén (publikáció, Hadtudomány 2005/6. szám)
 • Könyv:
  • Hadtudományi Lexikon: Fogalmak és címszavak a védelemgazdaság tárgykörében (Magyar Hadtudományi Társaság, 1996)
  • Védelmi szervezetek emberi erőforrás-gazdálkodása és ösztönzési rendszere (tankönyv, A védelemgazdaság mikrofolyamatai 4. fejezet, BKE Védelemgazdasági Tanszék, Budapest, 1999)
  • A katonai gazdálkodás információs rendszere (tankönyv, A védelemgazdaság mikrofolyamatai 5. fejezet, BKE Védelemgazdasági Tanszék, Budapest, 1999)
  • A katonai controlling (tankönyv, A védelemgazdaság mikrofolyamatai 6. fejezet, BKE Védelemgazdasági Tanszék, Budapest, 1999)
 • Jegyzet:
  • A Magyar Honvédség számviteli információs rendszerének alapjai (főiskolai jegyzet, a Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola katonai pénzügy-pénzügyi közgazdász hallgatói részére, 1992)
  • A Magyar Honvédség teljes körű kettős könyvvitelének megszervezése, számviteli alapfogalmak a közszolgálati számvitel témaköréből (jegyzet, a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia védelemgazdasági szakos törzstiszti tanfolyamának hallgatói részére, 1992)
 • Tanulmány:
  • A Magyar Honvédség hívatásos állományának illetmény és szociális ellátottságának helyzete (tanulmány, HM 1996)
  • Cost Considerations in Defense Economics (angol nyelvű előadás, Cseh Katonai Akadémia Vyskov, 2000)
  • Integrált informatikai rendszer a honvédelmi stratégia szolgálatában (előadás, Védelmi logisztika az SAP ügyviteli rendszerrel, SAP konferencia, Budapest 2000)
  • Unit cost as a financial management tool in the defence economics for XXI. century (angol nyelvű előadás, Svéd Védelmi Akadémia, Stockholm 2000)
  • Az erőforrások hatékony felhasználásának tervezése a védelmi szférában, különös tekintettel a pénzbeni erőforrásokra (publikáció, Controlling módszerek és technikák alkalmazásának lehetőségei a védelemgazdaság területén – OTKA résztanulmány, Biztonságpolitikai és Honvédelmi Kutatások Központja 2003)
  • A védelemgazdaság időszerű kérdései (publikáció), A védelemgazdasági információk társadalmi kommunikációja, Magyar Hadtudományi Társaság és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem közös konferenciája, Budapest 2003
 • Egyéb publikáció:
  • Védelemgazdasági képzés a Budapesti Közgazdasági Egyetemen (publikáció, Magyar Honvéd 1993/39)
  • Angol-Magyar Katonai Pénzügyi Terminológiai Szótár (HM KPSZH, 2000)

https://m2.mtmt.hu/api/author/10051633