Tomori Pál Főiskola

 

 

Aknai Katalin, PhD
főiskolai docens
Társadalom- és Bölcsészettudományi Tanszék
Telefon: 061/3621551
e-mail: aknai(pont)katalin(kukac)tpfk.hu

Fogadóóra: előzetes egyeztetés alapján

 

 

végzettség és szakképzettség:

 • művészettörténész, ELTE BTK, 1996

 

jelenlegi munkahely(ek):

 • Tomori Pál Főiskola, főiskolai docens
 • MTA BTK Művészettörténeti Intézet, tudományos munkatárs

 

tudományos fokozat:

 • PhD (Filozófiatudományi Doktori Iskola, Esztétika Doktori Program), 2015.
  A disszertáció címe: "Állandóan visszajárok a múltamba" Keresü Ilona életművének vizsgálata a hatvanas évek perspektívájából

 

eddigi oktatói tevékenység

 • PTE Művészeti Kar/2005-2011
 • MOME 2008-2011
 • bevezetés a művészettörténetbe 1945 után
 • bevezetés a kortárs művészetbe/előadás és szeminárium
 • forrásolvasás a 20. század egyetemes művészetéből

 

eddigi szakmai (tudományos, kutatás-fejlesztési, alkotói, művészeti) gyakorlat és eredményei:

 • hazai és külföldi kiállításszervezés és rendezés (Another Time – Another Place: Contemporary Hungarian Video Artists, American University Museum, Katzen Arts Center 03/17/2009 – 03/19/2009, Örömakkordok - Lossonczy Tamás életmű kiállítás, Pintér Sonja Galéria, 01/2010 Halász Károly gyűjteményes kiállítás – fotómunkák 1973. Paksi Képtár, 09/2010)

 

oktatott tárgy/tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenysége kapcsolatának bemutatása:

 • Akani Katalin, Merhán Orsolya: ’A Fiatal Művészek Stúdiójának története’, in Hans Knoll (ed.) A második nyilvánosság. XX. Századi magyar mvészet (Budapest, Enciklopédia Kiadó, 2000.) pp. 200-228.
 • Csavargások a papíron – Gy. Molnár István grafikái a 60-as évekből. In: Gy. Molnár István. Útravaló. (szerk. Johan van Dam), Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, Szentendre, 2012, pp. 9-31.
 • Jean Michel Basquiat, Repertoart magazin, képzőművészeti különszám, 2010. november, 3-8.
 • Volt egyszer egy ’fantasztikus modernizmus’. Rec. Die Sechziger Jahre - Wien, MUSA - Eine phantastische Moderne. Katalog Hrsg. von Berthold Ecker & Wolfgang Hilger. Wien 2011. -99 Text in dt. & engl. Sprache. In: Ars Hungarica 2012/1. 123-126.
 • Három nő a 20. Századból – Tamara de Lempicka, Georgia O’Keeffe, Cindy Sherman. RepertoArt magazin, képzőművészeti különszám, 2012, pp. 2-10.

 

tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések:

 • 1998 óta folyamatos publikálás
 • 2000-től a Műértő c. folyóirat szerkesztőségi tagja
 • a Paksi Képtár
 • Alapítvány kuratóriumi tagja