Tomori Pál Főiskola

NÉV (+tud. fok.): Lakatos Adél

BEOSZTÁS: vendégoktató

TANSZÉK: Bölcsészettudományi Tanszék

IRODA: Budapest

Telefon: +361/362-1551

e-mail: Lakatos.Adel@tpfk.hu

Fogadóóra: péntek 14-16 óra, előzetes egyeztetés alapján a feni mail-címen

 

Név: Lakatos Adél

Születési év: 1972.

Végzettség és szakképzettség: ELTE BTK egyetemi diploma, történész, levéltáros, muzeológus. Műtárgyvédelmi asszisztens (OKJ, Magyar Nemzeti Múzeum). Idegenvezető (OKJ, német)

Eddigi munkahely(ek), munkakör(ök): 1995-1997: Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár, segédkönyvtáros. 1997: Kalocsai Érseki Gazdasági Levéltár, levéltáros. 2001-2002: Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár, levéltáros. 2002-2016: a Kalocsai Érseki Kincstár vezetője, a levéltárban alkalmanként kisegít. 2017-től Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár, levéltáros.

Tudományos fokozat (Egyetem/program/megsz. éve/minősítés): -

Tudományos/művészeti akadémia cím/tagság:

Ösztöndíjak: 1995: Osztrák Magyar Akció ösztöndíja az Osztrák Állami Levéltárban.

Eddigi oktatói tevékenység:

Oktatott tárgyak: Iparművészettörténet, Könyvtárismeret, Műemlékvédelem

Oktatásban eltöltött idő: 3 év

Oktatás idegen nyelven, külföldi intézményben:

Az eddigi szakmai gyakorlat és eredményei:

Az oktatott tárgy/tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenységének kapcsolata:

az elmúlt 5 év szakmai, tudományos munkássága a szakterületen: Konferenciák, publikációk.

az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció:

Haynald Lajos bíboros, kalocsa-bácsi érsek bíboros törekvései az első kalocsai főpap, Asztrik kultuszának felelevenítésére. COLLECTANEA SANCTI MARTINI: A PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG GYŰJTEMÉNYEINEK ÉRTESÍTŐJE 7 pp. 9-43. , 34 p. (2019)

 

A hajósi kegyhely története. Hajós, Magyarország : Hajósi Római Katolikus Plébániahivatal (2019) , 60 p.

 

Patachich Ádám (1716–1784) tudomány- és művészetpártoló tevékenysége nagyváradi püspöksége és kalocsai érseksége idején. MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK 31 : 1-4 pp. 127-189. , 63 p. (2019)

 

"A la Daberto": Adalékok az egykori zombori vármegyeháza érsekportréit festő Daberto Félix (1829-?) életéhez és működéséhez. HISTORIA ECCLESIASTICA 10 : 2 pp. 87-106. , 20 p. (2019)

 

Neogótikus templomépítészet a Bácskában a levéltári dokumentumok tükrében: A szabadkai Szent Rókus-, Szent György- és a kelebiai Szent Anna templom, In: Olga, Ninkov (szerk.) . Szabadka, Gradski Muzej Subotica (2022) pp. 197-244. , 48 p.

 

Tudományos/szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések:

 

Tudományos és publikációs tevékenység:

MTMT hivatkozás (kötelező): https://m2.mtmt.hu/api/author/10059476

 

Folyóirat cikkek:

Neogótikus templomok a Bácskában, mint a demográfiai változások látványos jelei, emlékei

Tomori Pál Főiskola Tudományos Mozaik 21 pp. 135-143. , 9 p. (2022)

 

Az újvidéki Világosító Szent Gergelynek szentelt örmény templom története

BÁCSORSZÁG - VAJDASÁGI HONISMERETI SZEMLE : 94 pp. 48-59. , 11 p. (2021)

 

Hanula József: Tomori Pál a mohácsi csatamezőn.: Császka György kalocsai érsek műgyűjteményének az 1896. évi ezredéves kiállításra készült darabja

HISTORIA ECCLESIASTICA 9 : 1 pp. 127-135. , 127 p. (2020)

 

A 250 éves mélykúti Szent Joachim templom

BÁCSMEGYEI NAPLÓ: A VAJDASÁG ÖRÖKSÉGVÉDELMI MAGAZINJA 2 : 1 pp. 21-24. , 4 p. (2018)

 

Szabadka az első világháború utáni impériumváltás idején

BÁCSORSZÁG - VAJDASÁGI HONISMERETI SZEMLE 2018/4. (85. szám) pp. 28-39. , 11 p. (2018)

 

Adatok a bácsi ferences templom építéstörténetéhez egy meghiúsult felújítás kapcsán

BÁCSORSZÁG - VAJDASÁGI HONISMERETI SZEMLE 84 : 3 pp. 106-119. , 13 p. (2018)

 

Névnapi üdvözlet a XVIII. századból

In: Kerny, Terézia; Mikó, Árpád; Smohay, András (szerk.) Szent László kora és kultusza : Tanulmánykötet Szent László tiszteletére

Székesfehérvár, Magyarország : Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum (2019) pp. 170-181. 12 p.

 

Szent István ereklyéinek története

BÁCSORSZÁG - VAJDASÁGI HONISMERETI SZEMLE 68 : 1 pp. 2-10. , 9 p. (2014)

 

Könyv:

Patachich Ádám érsek emléke: Zajezdai báró Patachich Ádám, kalocsai érsek (1776-1784) halálának 220. évfordulója alkalmából rendezett konferencia és kiállítás emlékkönyve : Kalocsa, 2004. november 17.

Kalocsa, Magyarország : Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár (2005) , 126 p.

 

Krisztus követségében. Missziók és misszionáriusok: Ismertető füzet

Kalocsa, Magyarország : Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye (2010) , 40 p.

 

Patachich Ádám érsek 1784-es hagyatéki leltára: Forráskiadvány. Kalocsa, Magyarország : Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár (2013) , 122 p.

 

"Életem legyen a Krisztus". Antunovich János püspök és kalocsai nagyprépost születésének 200. évfordulója alkalmából rendezett emlékkiállítás katalógusa: Život da mi bude Krist" Katalog izložbe prigodom 200. obljetnice rođenja biskupa i kalačkog velikog prepozita Ivana Antunovića.

Szabadka, Szabadkai Városi Múzeum (2015) , 87 p.

 

Kalocsai kincsestár: válogatás a Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények egyházművészeti anyagából. Kalocsa, Magyarország : Kalocsai Érseki Kincstár (2015) , 150 p.

 

A hajósi kegyhely története. Hajós, Magyarország : Hajósi Római Katolikus Plébániahivatal (2019) , 60 p.

 

A Kalocsai Érseki Kincstár: Ismertető füzet

Kalocsa, Magyarország : Kalocsai Érseki Kincstár (2008) , 24 p.

 

Jegyzet:

Tanulmány:

Adalékok egy koronázási relikvia történetéhez: Zita királyné trónszéke

In: Glässer, Norbert; Mód, László; Varga, Norbert; Zima, András; Beke, Zsolt (szerk.) "Fogadd a koronát..." : Ünnep és válság, hagyományok és reformkoncepciók

Szeged, Magyarország : Solymossy Sándor Egyesület, MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport (2021) 424 p. pp. 367-378. , 11 p.

 

Oltáregyletek a Kalocsa-Bácsi főegyházmegyében

In: Barna, Gábor (szerk.) Eucharisztia és úrvacsora a magyarországi vallási kultúrában 1.

Szeged, Magyarország : MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék (2019) pp. 95-111. , 17 p.

 

Szűz Mária kultuszához kapcsolódó egyházművészeti emlékek a Kalocsai Főegyházmegyében: Művészettörténeti áttekintés

In: Lakatos, Andor (szerk.) Mária-enciklopédia, Kalocsa, 1950. Forráskiadvány és adattár : A Kalocsai Főegyházmegyében 1950-51-ben készült, Szűz Mária tiszteletéről szóló lelkipásztori jelentések szövegének kiadása, az egyházmegyei sematizmusok adataival kiegészítve

Kalocsa, Magyarország : Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár, (2016) pp. 241-368. , 128 p.

 

Kunszt József érsek portréja

In: Gödölle, Mátyás; Pallos, Lajos (szerk.) Szent István lovagjai : A legrangosabb magyar kitüntetés 250 éve : Magyar Nemzeti Múzeum, 2014. május 5 - augusztus 31. : kiállítási katalógus

Budapest, Magyarország : Magyar Nemzeti Múzeum (2014) 359 p. pp. 142-142. , 1 p.

 

Szent István király kalocsai ereklyetartó hermája

In: Kerny, Terézia; Smohay, András (szerk.) István a szent király : Tanulmánykötet és kiállítási katalógus Szent István tiszteletéről halálának 975. évfordulóján

Székesfehérvár, Magyarország : Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum (2013) pp. 72-82. , 10 p.

 

Batthyány József érsek 1773-as miseruhája

In: Zsámboky, Mónika (szerk.) A Batthyányak évszázadai : [Szombathelyi Képtár, Körmend, Batthyány-kastély, 2005. augusztus 19 - november 30.]

Szombathely, Magyarország : Magyar Nemzeti Múzeum (2005) 252 p. pp. 132-132. , 1 p.

 

Kalocsa lakossága a 18. századi anyakönyvek tükrében

In: Koszta, László (szerk.) Kalocsa történetéből

Kalocsa, Magyarország : Kalocsa Város Önkormányzata, (2000) pp. 209-241. , 33 p.

 

Egyéb publikáció:

Paprikafüzet

Kalocsa, Magyarország : Kalocsai Érseki Kincstár (2014) , 28 p.

 

Kiállításaim

 • A magyarok története a Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtárban őrzött krónikák, történetírások tükrében. Időszaki kiállítás. (Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár, 1996).
 • Az Érseki Gazdasági Levéltár Térképtárának ritkaságai. Időszaki kiállítás. (Kalocsai Művelődési Központ, 1997).
 • Az ezeréves Kalocsai Főegyházmegye. Az Érseki Kincstár új állandó kiállítása Kalocsán, Katona István történetíró-kanonok házában. (Részvétel a rendezésben.) Megnyílt 2002. május 15-én.
 • A Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár története. Állandó kiállítás. (Részvétel a rendezésben. Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár, 2002. aug. 25-én nyílt meg.)
 • A jánoshalmi Szent Anna templom egyházművészeti emlékei. Állandó kiállítás. (Megnyílt a templomban, 2002. november 24-én.)
 • "Nagybátyot s öccsét is a jósors óvja bizonnyal: hogy mit az ős kezdett, megkoronázza utód." Patachich Ádám kalocsai érsek életútja. Időszaki kiállatás a 220 éve elhunyt érsek tiszteletére. (Kalocsai Érseki Kincstár, 2004. november 2. - december 3.)
 • Igazmondó Merkúr - 300 éves a magyar sajtó. Válogatás a Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár sajtótörténeti gyűjteményéből. (Kalocsai Érseki Kincstár, 2005. szeptember 1-2006. július 15.)
 • Nándorfehérvár emlékezete 1456-2006. Időszaki kiállítás a Magyar Emlékekért a Világban Egyesület (MEVE) vándorkiállítási anyagából és a a Főszékesegyházi Könyvtár témára vonatkozó könyvritkaságaiból. Kurátor: Grócz Zita Lakatos Adél és Lakatos Andor. (Kalocsai Érseki Kincstár, 2007. május 15-június 30.)
 • Száz év a változó idő tükrében. A kalocsai érsekség története 1909-2009 között. (Kalocsai Érseki Kincsár, 2009. június 25-október 31.)
 • "Krisztus követségében..." A jezsuiták és a kalocsai iskolanővérek kínai missziós tevékenysége 1925-1950 között. Időszaki kiállítás. (Kalocsai Érseki Kincstár, 2010. április 6. - október 31.)
 • Szívet szívért. (Cor pro corde). Grősz József emlékkiállítás az érsek pappá szentelésének 100., letartóztatásának 60., szabadulásának 55. és halálának 50. évfordulója alkalmából. (Kalocsai Érseki Kincstár, 2011. május 19. - október 31. között)
 • Otthon a palotában. Főpapi enteriőrök Kalocsán a 18-19. század fordulóján. (Kalocsai Érseki Kincstár, 2012. május 14.-október 31.)
 • 150 éves a kalocsai Jézus Szíve búcsú. (Kalocsai Művelődési Központ, 2012. május 26 - június 14.)
 • "Életem legyen a Krisztus". Emlékkiállítás Antunovich János püspök halálának 125. évfordulója alkalmából. (Kalocsai Érseki Kincstár, 2013. június 6.- október 31.)
 • "És gyújtsuk meg a mécsest, a belülvalók mécsét...". Egyházi fényforrásaink. A liturgikus fényforrások története. (Kalocsai Érseki Kincstár, 2014. október 1. - november 10.)
 • Zita királyné mesélő trónszéke. (Kalocsai Érseki Kincstár, 2015. május 10. -  december 30.)
 • "Életem legyen a Krisztus". Emlékkiállítás Antunovich János püspök születésének 200. évfordulója alkalmából.  Időszaki kiállítás (Szabadkai Városi Múzeumban, 2015. június 19. - október 30.)

 

Kisfilmek

 • Grősz József kalocsai érsek élete
 • A Kalocsai Paprika Múzeum imázsfilmje. Az alábbi linken érhető el: https://www.youtube.com/watch?v=STJY_wJ_d9k
 • A Kalocsai Érseki Kincstár imázsfilmje. Az alábbi linken érhető el: https://www.youtube.com/watch?v=STJY_wJ_d9k
 • A magyar fűszerpaprikatermesztés története